Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto LAT on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen tutkinto, jossa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin tutkintosuoritustehtävillä.

Liikunnan ammattitutkinnon rakenne

Liikunnan ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valitsemalla valinnaisista tutkinnon osista yksilöllisen liikunnanohjauksen ja suorittamalla koko tutkinnon, opiskelijalla on mahdollisuus myös suorittaa Urheiluopistojen Yhdistyksen Personal Trainer -sertifikaatti.

 

Haku tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen

 

Hakuaika 23.4.-5.10.2018

Tutkinnolle hakeutuvalle henkilölle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus-ja tukitoimet. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.

 

Valmistava koulutus alkaa 21.-22.1.2019.

Koulutus toteutetaan uusilla tutkinnon perusteilla, jotka astuvat voimaan 1.1.2019

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Suurin osa valmistavasta koulutuksesta tapahtuu oppimisesta käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu 11 lähijaksoa (32 lähipäivää). Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja vetämistä, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta tutkinnon suorittajien kesken.

Koulutuskokonaisuuden aikataulu ja sisällöt tarkentuvat syksyn 2018 aikana.

Kustannukset

Kustannukset tarkentuvat kevään 2018

Riippuen hakijan henkilökohtaisesta tilanteesta on koulutukseen mahdollista hakea opintoihin tukea ja neuvoja opintojen rahoittamiseen Koulutusrahastolta, TE-toimistolta tai Kelalta.

Majoitus- ja ruokailuhinnat

  • Opistotason majoitus lähijaksolla etukäteisvarauksella 30€ / yö ( sis. aamiaisen).
  • Muut ruokailut opiskelijahintaan.

Pakolliset tutkinnon osat

Liikunnan ammattilaisena toimiminen ja Liikkumaan ohjaaminen

  • Lähijaksojen aikataulut päivittyvät keväällä 2018

Valinnaiset tutkinnon osat

Liikuntataitojen ohjaaminen ja Yksilöllinen liikunnanohjaus

  • Lähijaksojen aikataulut päivittyvät keväällä 2018