Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, PHUra, on Pajulahden valmennuskeskuksen alla toimiva organisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä myös Vierumäen valmennuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa huipulle tähtäävälle urheilijalle joustava opiskelu ja paras valmennus. Olemme mukana alueellisessa urheilun kehitystyössä, meillä on alueen oppilaitoksissa yhteyshenkilöt, olemme mukana muutamissa lajeissa valmentajapalkkauksissa ja tarjoamme erilaisia asiantuntijapalveluja valmennuksen tueksi urheilijoille maksutta tai hyvin edullisesti. Tavoitteena on vastata opiskelevien, mutta yhtälailla myös opiskelunsa jo päättäneiden urheilijoiden tarpeisiin. Urheiluakatemian verkostoon kuuluu alueen oppilaitoksia, Lahden kaupunki, alueen urheiluopistot, Olympiakomitea, lajiliittoja sekä urheiluseuroja.

PHUrassa on kulta- ja hopeatasot. Hopeatasolla, johon kuuluvat automaattisesti Lahden lyseon, Koulutuskeskus Salpauksen, Pajulahden ja Vierumäen urheilijalinjan opiskelijat, ei ole urheilijamaksua. Hopeatason urheilijoille kuuluvat aamuvalmennukset sekä opinto- ja uraohjaus, jotka järjestää oppilaitos. Kultatasolle urheilijan pitää hakea erikseen. Kultatason urheilijalle tarjotaan valmennuksen sekä opinto- ja uraohjauksen ohella erilaisia tukipalveluja. Kultatason jäsenyys maksaa 90€ vuodessa. Urheilijoilta edellytetään peruskoulun suorittamista ja kansallisen kärkitason tuloksia lajissaan. Eli kultatasolle voivat hakeutua missä tahansa oppilaitoksessa opiskelevat urheilijat tai ei-opiskelevat urheilijat mistä tahansa lajista tai seurasta.

Urheiluakatemian intresseissä on olla tukemassa työtä koko urheilijan polun matkalla maakunnassamme. Tämä tarkoittaa myös alle kouluikäisten ja kouluikäisten toiminnan tukemista, jolloin painotus on liikunnan määrän lisäämisessä. Urheilijaverkosto tuo myönteistä näkyvyyttä kaikille akatemiatoiminnassa mukana oleville tahoille ja koko maakunnalle. Huippu-urheilun edistämiseen ei pyritä hinnalla millä hyvänsä, vaikka tavoitteellinen urheilu nähdäänkin erinomaisena keinona kasvattaa yksilön henkistä pääomaa. Vastuuntuntoisuus ja urheilijalähtöisyys ovat toimintaa ohjaavia arvoja.

Toimintaa ohjaavat arvot

Osaaminen

Yhteistyö

Menestys

Arvostus

Missio

”Mahdollistamme verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllisen ja laadukkaan valmennusprosessin.”

Visio

”Urheilijan laadukas arki ja menestys”