Siirry verkkokauppaan »

25.11.2022

Yhteenveto työhyvinvointikyselyn vastauksista

Syyskuussa kysyimme Liikuntakeskus Pajulahden ja Toisintekijöiden yritysasiakkailta, mihin elämän osa-alueelle he kaipaisivat tukea ja valmennusta. Palkinnoksi arvoimme Toisintekijöiden pitämän kahden tunnin Oivalluttaja-valmennuksen Pajulahden Takkahuoneen upeissa puitteissa. Kyselyn vastauksista yhteenvedon tekivät Toisintekijöiltä Jarkko Saari ja Jonna Peltovuori.

KYSELYN YHTEENVETO

Yksilötasolla hyvinvoinnin teemoina nousi vahvimmin esille henkinen jaksaminen. Jaksaminen on siis selkeästi koetuksella ja siihen toivotaan eniten tukea. Elämä on hektistä ja johtaa helposti ylikuormitukseen.

Tarpeet, jotka nousivat kyselyn vastauksissa esille olivat myös hyvin moninaisia (mm. ravinto, uni ja fyysinen hyvinvointi), joka tarkoittaa sitä, että ihmisen elämän kaikkien sektoreiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on varsin tärkeää – myös yrityksen näkökulmasta.

Vähiten tukea ja apua kaivattiin ihmissuhteiden teemojen ympärillä.

Työyhteisön hyvinvoinnin teemoista nousi selkeimmin esille jaksaminen ja palautuminen, työn kuormittavuus, voimavarat ja vahvuudet sekä vuorovaikutus. Tämä vahvistaa sen asetelman, että hyvällä vuorovaikutuksella ja hyvillä työelämän käytänteillä voidaan vähentää kuormitusta ja lisätä jaksamista. Työelämän ja muun elämän rajojen limittyneisyys, varsinkin uudessa hybridi- ja etätyömaailmassa tuo jaksamiseen, palautumiseen ja työn kuormittavuuteen haasteita. Tätä taustaa vasten hyvät työelämäkäytänteet, yhteiset pelisäännöt ja hyvät vuorovaikutukseen liittyvät taidot sekä käytänteet vähentävät kuormittavuustekijöitä. Henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin käytettävät investoinnit ovat tuottavuustekijöitä, joilla pystytään jopa parantamaan käyttökatetta.

Yhdistävänä tekijänä sekä siviili- että työelämän puolella on jaksaminen. Ymmärrys omista voimavaroista ja vahvuuksista ja jaksamista tukevista tekijöistä on tärkeää jaksamisen lisäämiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi.

Kun tunnistaa kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja karsii niistä niitä, joihin itse voi vaikuttaa, lisää se hyvinvointia.

Varaa majoitus tästä