Siirry verkkokauppaan »

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke

Mikä uraohjaus?

Liikuntakeskus Pajulahden ammatillisiin koulutuksiin kuuluu uraohjauksen tukeminen, jota käydä läpi opintojen eri vaiheissa. Uraohjauksen tukemisen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa työelämään ja/ tai jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alussa, jota päivitetään matkan varrella tarvittaessa. Suunnitelmaan lisätään myös mahdolliset ura- ja jatko-opintohaaveet. Näiden suunnitelmien pohjalta voidaan auttaa opiskelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa sekä tukea mahdollisten koulutus- ja oppisopimustyöpaikkojen etsinnässä. Oikeat työharjoittelupaikat edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen jälkeen.

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke

Liikuntakeskus Pajulahti on mukana Ketterä uraohjaus (Kettu)-hankkeessa, jonka päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan.

Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Kettu-hankkeen aikana on toteutettu  mm. liikuntaneuvojaopiskelijoiden oma Uraohjauspäiviä, jotka sisälsivät erilaisia työpajoja, keskusteluja sekä verkostoitumista työelämänedustajien kanssa. Tapahtumia järjestettiin  mm. Vierumäellä tammikuussa ja Pajulahdessa huhtikuussa 2019.

 

Hanke käynnissä Pajulahdessa

Hankkeen tavoitteena:

 • Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilöstön uraohjaustaitojen tukemisen kehittämistoimet
 • Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta

Hankkeen toimenpiteet kokonaisuutena:

1.Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukemisen kehittämistoimet;

 • Nykytilan kuvaus hyvistä toimintamalleista koulutuksen uraohjausta koskevista tutkimuksista raporteista ja selvityksista
 • Uraohjauksen valmennusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstölle
 • Uraohjauksen valmennusohjelman pilottitoteutus

2. Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta

 • Työelämän ja ja opiskelijan yhteiset päivät
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien rekrytointiyritysten, ammattiliittojen yritysneuvonnan palveluständit
 • Työnhakupajoja opiskelijoille
 • Jatko-opintopolkujen kuvaus sekä markkinointi opiskelijoille
 • Ketterän uraohjausmallin kehittäminen

Hankkeen tulokset / hankkeessa laaditaan:

 1. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausvalmennuksen koulutusohjelma, joka sisältää
  • ammattitaitovaatimukset sekä
  • henkilöstön henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
  • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
  • tavat hankkia puuttuvaa osaamista 70-20-10 -mallilla,
  • osaamisen arviointitavat
 1. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on kehittynyt
 2. Uraohjausmallin kuvaus
 3. Uraohjausmalli käytössä opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa
 4. Kokemuksia erilaisista toimintamalleista
 5. Uraohjauksen uudenlaiset toimintatavat ovat käytössä osana ammatillista koulutusta
 6. Nuorten työllistymisvalmiudet parantuneet

Hankkeen kohderyhmät: 

Ammatillisten oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö ja välillisesti uraohjausta saavat toisen asteen ammatilliset opiskelijat.

Varaa majoitus tästä