Siirry verkkokauppaan »

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa: liikunnan osaamisala ja valmennuksen osaamisala. Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on Liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on Valmentaja.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan. Koulutuksen toteutuksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteista. Tutkinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä ja sijoittuu tasolle 4 kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Tutkintoon on jatkuva haku. Koulutus alkaa syyskuussa 2022 yksilöllisen liikunnanohjaamisen tutkinnon osasta.

Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on valmentaja.
Tutkinnolle hakeutuvan henkilölle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijan urasuunnitelma. Opinnot alkavat joustavasti seuraavalla sopivalla lähijaksolla.
personal training LahtiTutkintokoulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat opetusalan ja työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.
Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Tutkinto on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimusvastaavaamme Petri Salliseen.

 

 

Mikäli hakeutumisvaiheessa todetaan, että Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. (Sora-lainsäädäntö)
 

ILMOITTAUDU OPINNOLLE >

KATSO LÄHIOPINNOT >

 

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen


Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutuksessa täydennetään tutkinnon perusteiden määrittelemää osaamista, joka antaa siten valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Lähijaksoilla päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja ohjaamista/valmentamista, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken.

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

Terveydentilavaatimukset Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lue lisää ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksista:

Opetushallitus: SoRa-määräyskirje

Opetushallitus: ns SoRa-opas

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

Tammikuussa 2021 alkava LAT-koulutuksessaon mahdollisuus valita aikuisten ja ikääntyvien liikunnan ohjaus tai lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

VALMENNUKSEN OSAAMISALA: 150 OSP Valmentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa (yksi alla olevista, 90 osp)

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

Katso lisää VAT-tutkinnon sivuilta:

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, VAT

Lähiopinnot Pajulahdessa

Liikunnan ammattitutkinnon lähijaksot tutkinnon osittain – tulevat lähijaksot

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen 30 osp/syyslukukausi 2022 (pakollinen tutkinnonosa)

Koulutus alkaa ke 5.10.2022 (lähipäivät perjantaisin etänä loka-joulukuu 2022). Toteutus Kisakallion kanssa yhteistyössä.

Liikunnan edistäminen 60 osp

Opintojen orientaatio 11.1.2023 etäyhteydellä
23.-25.1.2023 Lähijakso Pajulahdessa
15.-17.2.2023 Lähijakso Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla
8.-10.3.2023 Lähijakso Pajulahdessa
29.-31.3.2023 Lähijakso Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla
19.-21.4.2023 Lähijakso Pajulahdessa
12.-13.6.2023 Lähijakso Pajulahdessa

Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen 30 osp

14.-15.2.2023
27.-29.3.2023
15.-17.5.2023

Liikuntayrittäjyys

6.-7.2.2023
20.-22.3.2023
17.-19.4.2023

Yksilöllinen liikunnanohjaaminen 30 osp toteutuu syksyllä 2022

5.-7.9.2022
10.-12.10.2022
14.-16.11.2022
12.-14.12.2022

Majoitus- ja ruokailuhinnat

 • Ruokailut opiskelijahintaan opiskelijaravintola Fannyssa tai Ravintola Kukkasessa
 • Majoitus opiskelijoille 37 €/vrk (sis. aamupalan)
 • Pitkäaikaisempaan asumiseen myös vuokra-asuntoja

Kustannukset

Tutkinnon hinta

Hinta koostuu tutkinnon osista, joka on eri laajuuksissa:

 • 30 osp tutkinnon osa: 350€
 • 60 osp tutkinnon osa: 700€
 • 90 osp tutkinnon osa: 1050€

Maksu sisältää henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit. Koulutus laskutetaan opiskelijan toivomissa erissä opiskeluoikeuden aikana.

Varaa majoitus tästä