Siirry verkkokauppaan »

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille.

Hakuaika liikunnanohjauksen perustutkintoon on yhteishaku keväisin, sekä jatkuva haku keväisin ja syksyisin. Kevään yhteishaku alkaa 21.2.2023. 

Tutkinnon suorittaneet liikuntaneuvojat suunnittelevat ja ohjaavat liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laativat henkilökohtaisia liikuntaohjelmia kuntoa ja terveyttä edistävään liikuntaan. Jos liikuntaneuvonta kiinnostaa ammattina ja terveys ja ihmisten kanssa toimiminen on sinun juttusi, hakeudu meille Pajulahteen ja opiskele liikuntaneuvojaksi! Tiedon pääsykokeista ilmoitamme myöhemmin.

JATKUVAN HAUN KAUTTA HAKEVA

Jatkuvan haun on käynnissä 1.1.-30.4.2023. Linkki jatkuvaan hakuun päivittyy myöhemmin.

 

Liikunnanohjauksen perustutkinto on mahdollista suorittaa joustavasti myös oppisopimuskoulutuksena.

Urheileville opiskelijoille tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan erikseen siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. -> Katso lisää: urheileva opiskelija.

Tutkinto antaa valmiudet suunnitella ja ohjata liikuntaa turvallisesti ja terveyttä edistävästi, kaiken ikäisille sekä eri tavoin liikkuville ihmisille. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä, ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Voit hakea liikunnanohjauksen perustutkintoon yhteishaussa (peruskoulun päättävät opiskelijat) tai jatkuvan haun kautta (lukion päättävät opiskelijat ja toisen asteen tutkinnon suorittaneet).


Mistä tutkinnon osista liikunnanohjauksen perustutkinto koostuu?
ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain.

Kustannukset

Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asumiseen oppilasasuntolassa kahden hengen huoneessa ja aterioihin opiskelupäivinä. Viikonloppuasumisesta ja -aterioista veloitetaan erikseen. Lukukausimaksua ei ole.
Kustannuksia voi tulla mm. omat urheiluvarusteet, kirjallisuus, kopiomaksut. Suosittelemme oman tietokoneen hankkimista, oppilaitoksessa on rajatusti tietokoneita käytössä.

Urheilijana Pajulahdessa

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus huipputason valmennusolosuhteisiin Pajulahdessa.
Urheiluun ja Pajulahden valmennukseen liittyviä kysymyksiä voi tiedustella Pajulahden opintojenohjaajalta ja valmentajalta Janne Lahtiselta.

+358 44 7755 351
[email protected]

Liikunnanohjauksen perustutkinnon (LPT) terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen), SoRa-laki

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Varaa majoitus tästä