Siirry verkkokauppaan »

eSports Education Ecosystem - hankevaihe 2.

Ekosysteemin pedagogisointi kohti yhteiskunnallista (elinkeinoelämä) lisäarvoa tuottavaa toimintatapaa Prosessin osatavoite: Koulutuksellisen ekosysteemin pedagogisen prosessin siirtäminen e-urheilun toimialan kehittämisen tueksi sekä alueellisen elinkeinoelämän palvelukseen

Toimenpiteet:

1.Kehittämistiimi laajentaa toimintasuunnitelmaa hankkeen prosessin toiseen vaiheeseen hyödyntäen kehittämiskysymyksien suunnassa saatua lisätietoa.

2.Koulutuksen toteutus siirretään “tilaaja-tuottaja”- malliseksi työelämän eli e-urheilun toimialaan sidottujen sekä alueellisen elinkeinoelämän tarpeista nousevien kehittämis-, tapahtuma-, pelillistämisen- tai muiden muiden aitojen toimialaan liittyvien työprosessien yhteyteen. Eri koulutusasteiden opiskelijoiden “tulokulmat” otetaan huomioon ja perustetaan yhteistyötiimejä, jotka lähtevät työskentelemään aidon työnantajan tarpeista nousevissa työtehtävissä.

3.“Tilaaja-tuottaja”-tuottaja mallisen työelämäyhteistyöprosessin kautta tapahtuva e-urheilun toimialueen ammattikuvien tunnistaminen ja dokumentointi,

4.Yhteiskunnallista ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottavan pedagogiikan sanoittaminen – millaisia mahdollisuuksia ekosysteeminen koulutuksen toteuttamistapa mahdollistaa osana suomalaista yhteiskuntaa?

Roolitus:Hankekumppani- / substanssikohtaisesti työelämäyhteistyöprosessien ohjaaminen sekä mahdollisesti oman oppilaitoksen muiden toimijoiden osallistaminen. Kehittämistiimin työskentelyyn osallistuminen (ammattikuvien tunnistaminen ja pedagogiikan sanoittaminen)

Varaa majoitus tästä