Siirry verkkokauppaan »

eSports Education Ecosystem - hankevaihe 3.

Ekosysteemin liiketoiminnallistaminen:  ekosysteemistä kohti yrittäjyyspolkua.

Toimenpiteet:

1.Kehittämistiimi laajentaa toimintasuunnitelmaa hankkeen prosessin kolmanteen vaiheeseen hyödyntäen kehittämiskysymyksien suunnassa saatua lisätietoa.

2.Ekosysteemin pedagogisen toteutuksen yhdeksi muodoksi tuodaan osuuskunta-, ny- tai muu muotoinen yritystoiminta, joiden avulla ekosysteemissä mukana olevat opiskelijat muodostavat e-urheilun toimialaa ja alueellista elinkeinoelämää vahvistava kokeilevaa yritystoimintaa osana opintoja.

3.Osaamisen kehittäminen / opintojen suorittaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osana yritysmuotoisesti toteutuvia pedagogisia prosesseja

4.Yhteiskunnallista ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottavan pedagogiikan sanoittaminen – millaisia mahdollisuuksia ekosysteeminen koulutuksen toteuttamistapa mahdollistaa osana suomalaista yhteiskuntaa?

Roolitus: Hankekumppaneiden yhden asiantuntijahenkilön tuominen osaksi kehittämistiimiä. Hankekumppanikohtaisesti: yhteistyön tekeminen omien koulutuskokonaisuuksien rakentamiseksi ja valitsemiseksi osaksi yhteistä koulutuksen ekosysteemiä.Osallistuminen oman koulutusalan opiskelijoiden ohjaukseen ja heidän osaamisen kehittämisen tukemiseen. Osallistuminen kehittämistiimin jäsenenä jaetun asiantuntijuuden avulla uudenlaisen koulutusmallin kehittelyyn.