Siirry verkkokauppaan »

eSports Education Ecosystem - hankevaihe 3.

Ekosysteemin liiketoiminnallistaminen:  ekosysteemistä kohti yrittäjyyspolkua.

Toimenpiteet:

1.Kehittämistiimi laajentaa toimintasuunnitelmaa hankkeen prosessin kolmanteen vaiheeseen hyödyntäen kehittämiskysymyksien suunnassa saatua lisätietoa.

2.Ekosysteemin pedagogisen toteutuksen yhdeksi muodoksi tuodaan osuuskunta-, ny- tai muu muotoinen yritystoiminta, joiden avulla ekosysteemissä mukana olevat opiskelijat muodostavat e-urheilun toimialaa ja alueellista elinkeinoelämää vahvistava kokeilevaa yritystoimintaa osana opintoja.

3.Osaamisen kehittäminen / opintojen suorittaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osana yritysmuotoisesti toteutuvia pedagogisia prosesseja

4.Yhteiskunnallista ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottavan pedagogiikan sanoittaminen – millaisia mahdollisuuksia ekosysteeminen koulutuksen toteuttamistapa mahdollistaa osana suomalaista yhteiskuntaa?

Roolitus: Hankekumppaneiden yhden asiantuntijahenkilön tuominen osaksi kehittämistiimiä. Hankekumppanikohtaisesti: yhteistyön tekeminen omien koulutuskokonaisuuksien rakentamiseksi ja valitsemiseksi osaksi yhteistä koulutuksen ekosysteemiä.Osallistuminen oman koulutusalan opiskelijoiden ohjaukseen ja heidän osaamisen kehittämisen tukemiseen. Osallistuminen kehittämistiimin jäsenenä jaetun asiantuntijuuden avulla uudenlaisen koulutusmallin kehittelyyn.

Varaa majoitus tästä