Urheileva opiskelija

Järjestämme  liikunnanohjauksen perustutkintoa, jonka opetussuunnitelma mahdollistaa huipulle tähtäävän nuoren valmentautumisen. Koulutusaika on maksimissaan 3 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja pohjakoulutuksesta.

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille. Tutkinto antaa valmiudet suunnitella ja ohjata liikuntaa turvallisesti ja terveyttä edistävästi, kaiken ikäisille sekä eri tavoin liikkuville ihmisille.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Monipuolisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi urheilijan ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat. Päälajejamme ovat yleisurheilu, judo, tennis, vammaisurheilu, joukkuelajien fyysinen valmennus . Toimimme yhteistyössä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa.

Jos haluat liittyä Pajulahden opiskelevien urheilijoiden joukkoon niin se onnistuu, kun täytät urheilijan hakulomakkeen ja palautat sen tänne oppilaitokseen.

Urheilijalinjalle valitaan opiskelijavalinnan jälkeen.  Sinun tulee siis ensin olla opiskelijaksi valittu joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Urheileva opiskelija saa treenimahdollisuuksien lisäksi opiskelusuorituksiin erilaisia suoritusmahdollisuuksia: verkkokursseja, etäopiskelua ja omaa valmentautumista.

Kustannukset

Koulutus liikuntaneuvojan opinnoissa nuortenlinjalla on opiskelijalle maksutonta. Opiskeluun kuuluu lisäksi asuntolapaikka kahden hengen huoneessa ja ateriat opiskelupäivinä sekä Pajulahden huippuhyvät harjoitusmahdollisuudet.
Opiskelijan on mahdollista vuokrata asunto koko opiskeluajaksi Kalliopajusta kuukausivuokralla.

Urheilijana Pajulahdessa

Urheiluun ja Pajulahden harjoitteluolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä voi tiedustella Pajulahden opintojenohjaaja Janne Lahtiselta.

+358 44 7755 351
[email protected]

Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen), SoRa-laki

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.