Siirry verkkokauppaan »

Kansainvälisyys

Pajulahden ammatillisen koulutuksen arvo on Askelen Edellä. Elinikäinen oppiminen – teeman mukaisesti kehitämme osaamistamme ja toimimme aktiivisesti liikunta-alan verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Osaamisen hankkiminen ja osaamisen vieminen ovat tärkeitä osia strategisessa kasvusuunnitelmassamme.

Pajulahdessa kansainvälisyys näkyy arjessa monella tavalla. Konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi opiskelijavaihtoa, opettajavaihtoa, osaamisen tuontia Pajulahteen ja vientiä Eurooppaan. Kansainvälisiä liikunta-alan osaajia kutsutaan Pajulahteen luennoimaan ja pajulahtelaiset vievät omaa erikoisosaamista ulkomaisten yhteistyökumppaniemme kautta Eurooppaan.

Kansainvälinen toiminta on myös kielitaidon kasvamista, kulttuuriosaamista ja kokemuksia, asioita, joita ei voi rahassa mitata.

Kansainvälisyys on meillä todettu prosessiksi, jossa on vain voittajia.

Kansainvälisyys arjessa mukana

Globalisaatio on Pajulahdessa kilpa- ja valmennusmatkoja, vaihto-opintoja, kieliopintoja ja verkostoitumista sekä Euroopassa että maailmalla.

Vierailevia luennoitsijoita, vaihto-opiskelijaryhmiä, ulkomaisia asiakkaita ja monikulttuurista kohtaamista on viikottain.

 

Opiskelija- ja opettajavaihto

Pajulahti on mukana Erasmus+ hankkeessa.

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle on Euroopan Unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020. Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Erasmus+ vaihto-ohjelman mukana arjen opiskeluun on tullut konkreettinen uusi ulottuvuus. Pajulahden oppitunnilla voi olla mukana opiskelijoita Hollannista, Yhdysvalloista tai Espanjasta ja oppitunnin opiskelukieli on englanti. Liikkuvuuksia rakennetaan tietysti myös toisinpäin, jolloin Pajulahden opiskelija matkustaa kv-toimiston tukemana ulkomaille. Liikunta-alan opintoja on mahdollista opiskella toisessa maassa joko oppilaitoksessa tai työharjoittelujaksolla.

Myös opettajat ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat voivat Pajulahden Erasmus+ -hankkeen kautta kehittää asiantuntijuutta ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Vaihto-ohjelmaan mukaan

Opiskelijavaihdossa oleva on kaksi viikkoa eurooppalaisen kumppanimme kautta hankkimassa osaamista oman opiskeluohjelmansa mukaan. Kiinnostaisiko sinua vaihtoviikot Hollannissa tai työharjoittelu Espanjassa?

Muu kv-toimintamme

Averett University-yhteistyömme kautta opiskelijat pääsevät suorittamaan kansainvälisen liikunta-alan korkeakoulututkinnon. Bachelor- tasoiseen tutkintoon valitaan opiskelijoita vuosittain.