Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Uutta!

Yhteistyössä Lahden Kansanopiston kanssa järjestettävä liikuntapainotteinen kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto, osaamisalana koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus sisältää valmentajan ja seuratoiminnan osaajan tutkinnon osan.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla,
koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Sinulle joka olet:

 • ohjaaja
 • seurassa valmentaja
 • liikuntaneuvoja
 • lisäkoulutusta vailla
 • uutta ammattia etsimässä

Valmennuksen ja seuratoiminnan opinnot – valinnainen osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa.

Opinnot ovat yhdistelmä Pajulahdessa järjestettäviä teoriaopintoja sekä omassa seurassa mentorin siipien suojissa tapahtuvaa työssäoppimista. Tavoitteena ottaa askeleita kohti valmennuksen raudanlujaa ammattilaisuutta.

Tämä toteutus on suunniteltu antamaan valmiuksia toimia urheiluseuroissa lasten ja nuorten ohjaajina. Valmennuksen ja  seuratoiminnan tutkinnonosan järjestää Liikuntakeskus Pajulahti. Tutkinto toimii polkuna liikunta-alan jatko-opintoihin. Pajulahdessa järjestettävä valmennuksen ja seuratoimijan tutkinnon osa sopii myös toisen tutkinnon osaopinnoksi.

Tarkempi opetussuunnitelma löytyy koulutusesitteestä.

Yhteistyössä:
Sari Ryynänen-Jussila, vastuuopettaja
[email protected],
050 407 2339

VALMENNUS JA SEURATOIMINTA: OPETUSSUUNNITELMA

Opinnot suoritetaan Pajulahdessa

Syksy 2019

 • Valmennuksen iso kuva ja motoriset perustaidot
 • Perusominaisuudet ja niiden kehittäminen
 • Harjoittelun ohjelmointi
 • Valmennuksen tukitoimet
 • Työssäoppiminen

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat Lahden Kansanopistossa:

Kevät 2020

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus,mm:
  • aamu ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnittelu, toteutus ja dokumentointi
  • erilaisten ryhmien ohjaus
  • ohjauksen luovat ja toiminnalliset menetelmät
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, mm.
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Hahmottamiseen liittyvät haasteet ohjauksessa
  • Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet
  • Psykososiaaliset sekä tunne-elämän kehityksen vaikeudet

Syksy 2020

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, mm:
  • ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen
  • ryhmän kehitys
  • kulttuurinen osaaminen
  • kasvatus-ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus
  • oppiminen ja oppimisprosessit
  • erilaiset ohjausmenetelmät oppimisen tukena
  • opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • tiimi-ja vertaistyö, moniammatillinen verkostotyö