Siirry verkkokauppaan »

Kehitämme uutta

Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) part 2

The Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) project encourages inclusion and equal opportunities in sport for disabled youth. Inholland University of Applied Sciences will continue this second part of SEDY funded by Erasmus+ Sport.

Vammaisten ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjontaan liittyviin haasteisiin etsitään inklusiivisia ratkaisuja kansainvälisen Sport Empowers Disabled Youth -projektin jatkohankkeella. Suomesta SEDY2-hankkeessa mukana ovat Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti. Kolmivuotinen (2020–2022) hanke on hollantilaisen InHolland-ammattikorkeakoulun koordinoima. Hollannin ja Suomen lisäksi mukana ovat Portugali, Liettua ja Itävalta.

SEDY logo

erasmus hankelogo

Soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen kehittäminen

Liikuntakeskus Pajulahti ja Suomen Paralympiakomitea ovat kehittäneet Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen Pajulahden Moodle-oppimisalustalle.  Verkkokoulutusta on kehitetty vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) tukemana. Maksutonta ja helppokäyttöistä verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi RemahlPiia Korpi Paralympiakomiteasta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä.

Syksyllä 2021 Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen kehittäminen laajenee, kun yhteisjärjestöjä tulee mukaan Paralympiakomitean lisäksi Ikäinstituutti, Soveltava liikunta Soveli ry ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. Tavoitteena on, että vuoden 2022 alusta verkkokoulutuksen sisältöuudistus kattaa myös em. järjestöjen osaamisalat.

Lisätietoja: Virpi Remahl, [email protected]

Erasmus +hanke: Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden edistäminen
2018-2019 ja 2019-2020

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työskentelyyn ulkomailla tasavertaisesti kaikille. Osallistumalla voit syventää ammatillista osaamistasi, nähdä eri kulttuureja ja luoda verkostoja.

Juupeda 3 -hanke: JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa – urheiluopistoverkosto yhteishanke ammatillisen koulutuksen laadunkehittämiseksi 2019-2021

Urheiluopistoverkosto on ainutlaatuinen asiantuntijakeskittymä, joka koostuu jäsenistönsä erityisosaamisesta, yhteistyöstä, osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. Urheiluopistopedagogiikka on verkoston koulutustoimintaa johtava käsite, joka liimaa toisiinsa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian osat. Pajulahti on mukana aktiivisesti Urheiluopistoverkoston hanketyössä ja kehittämisessä.

Varaa majoitus tästä