Siirry verkkokauppaan »

Kehitämme uutta

HUOM: sivua päivitetään / luodaan!

eSportsEducationEcostystem- hanke 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa monialainen ja moniammatillinen eri koulutusasteet yhdistävä e-urheilun koulutuksellinen toimintamalli (e-urheilun koulutusekosysteemi), joka pystyy joustavasti vastaamaan e-urheilun toimialan kehittämisen ja kasvun tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan uusi koulutuksen toteuttamisen tapa, jonka avulla on mahdollista tuottaa osaamista eri alojen rajapintaan syntyvälle uudelle ammattialalle (esimerkkinä e-urheilun kasvuala), uutta tietoa syntyvästä ammatti- / toimialasta, lisäarvoa alueelliselle elinkeinoelämälle sekä käyttää uuden ammattialan autenttista toimintaympäristöä ja siihen sitoutuneita eri toimijoita pedagogisen kehittämisen ja koulutuksen toteuttamisen työvälineinä. Hankkeen avulla mahdollistetaan eri ikäisille ja eri asteiden opiskelijoille uudenlaisten ura-ja koulutuspolkumahdollisuuksien syntyminen kasvualaksi tunnistetulle e-urheilun toimialalle. Hankkeella vastataan e-urheilun alueelle syntyneen kasvualan osaamisen kehittämiseen, koulutuksellisiin tarpeisiin sekä e-urheilun valmennus- ja koulutuksen toimintakulttuurin rakenteiden edelleen vahvistamiseen.

 

 

Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen 2019-20

 

Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen 2018-2020

 

Juupeda 2 – hanke: JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa – urheiluopistoverkosto yhteishanke ammatillisen koulutuksen laadunkehittämiseksi 2019

 

Erasmus +hanke: Ammatillisen koulutuksen kansainävälisyyden edistäminen 2018-2019

 

Sit2Play Erasmus Sport+Project

 

Kettu- uraohjaus: Ketterä Uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta 2018-2020.

Hankkeen päätavoitteena on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Hankkeen välillisenä tavoitteen on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen. Hankkeen avulla vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä opiskelijoiden työllistymistä ja työelämätaitoja.

Hanke toteutetaan verkostohankkeena siten, että hankkeen päätoteuttajana (hallinnoijana) toimii Koulutuskeskus Salpaus  ja osatoteuttajina Kiipulan ammattiopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden kansanopisto, Suomen Diakoniaopisto, Suomen Urheiluopisto ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Pajulahti.

 

 

 

 

 

Soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen kehittäminen

 

Varaa majoitus tästä