Siirry verkkokauppaan »

Kehitämme uutta

 

eSportsEducationEcostystem- hanke 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa monialainen ja moniammatillinen eri koulutusasteet yhdistävä e-urheilun koulutuksellinen toimintamalli (e-urheilun koulutusekosysteemi), joka pystyy joustavasti vastaamaan e-urheilun toimialan kehittämisen ja kasvun tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan uusi koulutuksen toteuttamisen tapa, jonka avulla on mahdollista tuottaa osaamista eri alojen rajapintaan syntyvälle uudelle ammattialalle (esimerkkinä e-urheilun kasvuala), uutta tietoa syntyvästä ammatti- / toimialasta, lisäarvoa alueelliselle elinkeinoelämälle sekä käyttää uuden ammattialan autenttista toimintaympäristöä ja siihen sitoutuneita eri toimijoita pedagogisen kehittämisen ja koulutuksen toteuttamisen työvälineinä. Hankkeen avulla mahdollistetaan eri ikäisille ja eri asteiden opiskelijoille uudenlaisten ura-ja koulutuspolkumahdollisuuksien syntyminen kasvualaksi tunnistetulle e-urheilun toimialalle. Hankkeella vastataan e-urheilun alueelle syntyneen kasvualan osaamisen kehittämiseen, koulutuksellisiin tarpeisiin sekä e-urheilun valmennus- ja koulutuksen toimintakulttuurin rakenteiden edelleen vahvistamiseen.

 

 

Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen 2019-20

 

Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen 2018-2020

 

Juupeda 2 – hanke: JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa – urheiluopistoverkosto yhteishanke ammatillisen koulutuksen laadunkehittämiseksi 2019

 

Erasmus +hanke: Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden edistäminen
2018-2019 ja 2019-2020

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työskentelyyn ulkomailla tasavertaisesti kaikille. Osallistumalla voit syventää ammatillista osaamistasi, nähdä eri kulttuureja ja luoda verkostoja.

Sit2Play Erasmus Sport+Project

Kettu- uraohjaus: Ketterä Uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta 2018-2020.

Hankkeen päätavoitteena on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Hankkeen välillisenä tavoitteen on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen. Hankkeen avulla vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä opiskelijoiden työllistymistä ja työelämätaitoja.

Hanke toteutetaan verkostohankkeena siten, että hankkeen päätoteuttajana (hallinnoijana) toimii Koulutuskeskus Salpaus  ja osatoteuttajina Kiipulan ammattiopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden kansanopisto, Suomen Diakoniaopisto, Suomen Urheiluopisto ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Pajulahti.

 

 

Soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen kehittäminen

Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen. Maksutonta ja helppokäyttöistä verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi Remahl Pajulahdesta, Piia Korpi Paralympiakomiteasta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä.

Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) part 2

The Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) project encourages inclusion and equal opportunities in sport for disabled youth. Inholland University of Applied Sciences will continue this second part of SEDY funded by Erasmus+ Sport.

Vammaisten ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjontaan liittyviin haasteisiin etsitään inklusiivisia ratkaisuja kansainvälisen Sport Empowers Disabled Youth -projektin jatkohankkeella. Suomesta SEDY2-hankkeessa mukana ovat Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti. Kolmivuotinen (2020–2022) hanke on hollantilaisen InHolland-ammattikorkeakoulun koordinoima. Hollannin ja Suomen lisäksi mukana ovat Portugali, Liettua ja Itävalta.

SEDY logo

erasmus hankelogo

Varaa majoitus tästä