Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 2019-2020

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on aikuisten ammatillinen tutkinto. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa: liikunnan osaamisala ja valmennuksen osaamisala. Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on valmentaja.

Koulutus on tarkoitettu hakeutujalle, jolla on aikomus työllistää itsensä liikunta/valmennusalalle. Liikunta-alan ohjaus- tai valmennuskokemus tai alan työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Tutkinnolle hakeutuvan henkilölle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijan urasuunnitelma.

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.

Mikäli hakeutumisvaiheessa todetaan, että Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. (Soralain säädäntö)

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimusvastaavaamme Petri Salliseen.

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).
Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

 

Valmistava koulutus

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Suurin osa valmistavasta koulutuksesta tapahtuu oppimisesta käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja ohjaamista/valmentamista, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta tutkinnon suorittajien kesken.

 

Terveydentilavaatimukset Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lue lisää ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksista:

Opetushallitus: SoRa-määräyskirje

Opetushallitus: ns SoRa-opas

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

VALMENNUKSEN OSAAMISALA: 150 OSP Valmentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa (yksi alla olevista, 90 osp)

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

Lähiopinnot Pajulahdessa

Liikunnan ammattitutkinnon lähijaksot tutkinnon osittain

 

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen

22.1.2019
18.2.2019
27.-28.3.2018
1.4.2019
27.5.2019
24.-28.6.2019

 

Aikuisliikunnan edistäminen

 

19.-20.2.2019
18.-20.3.2019
 2.-3.4.2019
 28.-29.5.2019
19.-20.8.2019

 

Yksilöllinen liikunnanohjaaminen

2.-4.9.2019
14.-16.10.2019
11.-13.11.2019
9.-11.12.2019
20.-22.1.2020

 

Liikuntayrittäjyys

 2.-4.3.2020
 22.-24.4.2020
 27.-29.5.2020

 

Valmennuksen osaamisalan lähijaksot (VAT):

 

21.-22.1.2019 Tutkinnon suorittamisen perusteet ja opiskelu Pajulahdessa
18.-20.2.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
1.-3.4.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
27.-29.5.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
2.-4.9.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
28.-30.10.2019 Valinnainen tutkinnon osa
9.-11.12.2019 Valinnainen tutkinnon osa
20.-22.1.2020 Valinnainen tutkinnon osa
2.-4.3.2020 Valinnainen tutkinnon osa
22.-24.4.2020 Valinnainen tutkinnon osa
27.-29.5.2020 Valinnainen tutkinnon osa

 

Majoitus- ja ruokailuhinnat

 • Ruokailut opiskelijahintaan opiskelijaravintola Fannyssa tai Ravintola Kukkasessa
 • Majoitus opiskelijoille 35 €/vrk (sis. aamupalan)
 • Pitkäaikaisempaan asumiseen myös vuokra-asuntoja

Kustannukset

Tutkinnon hinta koostuu tutkinnon osista, joka on eri laajuuksissa (sisältää valmistavan koulutuksen tai ei valmistavaa koulutusta)

 • 30 osp tutkinnon osa: 350€
 • 60 osp tutkinnon osa: 700€
 • 90 osp tutkinnon osa: 1050€

Maksu sisältää henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit sekä tutkintomaksun ja näytöt.