Siirry verkkokauppaan »

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa: liikunnan osaamisala (LAT)  ja valmennuksen osaamisala (VAT).

 

Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on valmentaja.
Tutkinnolle hakeutuvan henkilölle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijan urasuunnitelma. Opinnot alkavat joustavasti seuraavalla sopivalla lähijaksolla.
personal training LahtiTutkintokoulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat opetusalan ja työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.
Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Tutkinto on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimusvastaavaamme Petri Salliseen.

 

 

Mikäli hakeutumisvaiheessa todetaan, että Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. (Sora-lainsäädäntö)
 

ILMOITTAUDU OPINNOLLE >

 

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen


Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutuksessa täydennetään tutkinnon perusteiden määrittelemää osaamista, joka antaa siten valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Lähijaksoilla päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja ohjaamista/valmentamista, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken.

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

Terveydentilavaatimukset Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lue lisää ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksista:

Opetushallitus: SoRa-määräyskirje

Opetushallitus: ns SoRa-opas

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

Helmikuussa 2020 alkava LAT-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tulevat ohjaamaan aikuisten ja varttuneempien liikuntaa. Koulutuksessa huomioidaan aikuisten ja ikääntyvien liikunnan erityispiirteet ja alalla työskentelevien ammatillinen osaaminen.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen (kevät 2020)

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp (Syksy 2020)
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp (Kevät 2021)
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

VALMENNUKSEN OSAAMISALA: 150 OSP Valmentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa (yksi alla olevista, 90 osp)

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

Lähiopinnot Pajulahdessa

Liikunnan ammattitutkinnon lähijaksot tutkinnon osittain – tulevat lähijaksot

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen

Toteutus kevätlukukaudella 2021 Tutkinnon osassa on Moodle pohjainen kurssi kokonaisuus sis. kaksi lähipäivää ensimmäinen lähipäivä 14.4.2021

Aikuisliikunnan edistäminen

8.-10.2.2021 Ihmisen kasvu ja kehitys, ihmisen rakenne ja toiminta, liikunnan ohjaaminen, soveltava liikunta
15.-17.3.2021 Kuntotestauksen perusteet, aikuisten liikunnan ohjaaminen
12.-14.4.2021 Liikuntaneuvonta, ikääntyvien liikunnan ohjaaminen, ihmisen rakenne ja toiminta
10.-12.5.2021 Liikunnan ohjaaminen eri toimintaympäristöissä, liikunnan turvallisuus
7.-9.6.2021 Aikuisten liikunnanohjaajana toimiminen, liikunnan ohjaaminen eri toimintaympäristöisssä

Yksilöllinen liikunnanohjaaminen

6.-8.9.2021

11.-13.10.2021

15.-17.11.2021

13.-15.12.2021

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

8.-10.2.2021 Lasten kasvu ja kehitys, motoristen taitojen kartoitus
29.-31.3.2021 Liikuntataitojen oppiminen
19.-21.4.2021 Lasten ohjaaminen
10.-12.5.2021 Lasten liikunnan soveltaminen
7.-9.6.2021 Lasten ohjaaminen eri toimintaympäristöissä


Liikuntayrittäjyys

8.-10.3.2021
26.-28.4.2021

Valmennuksen osaamisalan lähijaksot (VAT11):

14.-15.9.2020Näyttötutkinnon suorittamisen perusteet ja opiskelu Pajulahdessa
26.-28.10.2020Ammatillinen toiminta valmentajana
23.-25.11.2020Ammatillinen toiminta valmentajana
25.-27.1.2021Ammatillinen toiminta valmentajana
8.-10.3.2021Ammatillinen toiminta valmentajana
19.-21.4.2021Valinnainen tutkinnon osa
31.5.-2.6.2021Valinnainen tutkinnon osa
9.-11.8.2021Valinnainen tutkinnon osa
20.-22.9.2021Valinnainen tutkinnon osa
1.-3.11.2021Valinnainen tutkinnon osa
15.-17.12.2021Valinnainen tutkinnon osa, valmistujaisjuhlat

Majoitus- ja ruokailuhinnat

 • Ruokailut opiskelijahintaan opiskelijaravintola Fannyssa tai Ravintola Kukkasessa
 • Majoitus opiskelijoille 35 €/vrk (sis. aamupalan)
 • Pitkäaikaisempaan asumiseen myös vuokra-asuntoja

Kustannukset

Tutkinnon hinta

Hinta koostuu tutkinnon osista, joka on eri laajuuksissa:

 • 30 osp tutkinnon osa: 350€
 • 60 osp tutkinnon osa: 700€
 • 90 osp tutkinnon osa: 1050€

Maksu sisältää henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit. Koulutus laskutetaan opiskelijan toivomissa erissä opiskeluoikeuden aikana.

Varaa majoitus tästä