Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa: liikunnan osaamisala ja valmennuksen osaamisala. Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on valmentaja.

Tutkinnolle hakeutuvan henkilölle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijan urasuunnitelma.

Tutkintokoulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat opetusalan ja työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.

Mikäli hakeutumisvaiheessa todetaan, että Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. (Sora-lainsäädäntö)

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Tutkinto on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimusvastaavaamme Petri Salliseen.

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).
Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutuksessa täydennetään tutkinnon perusteiden määrittelemää osaamista, joka antaa siten valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Lähijaksoilla päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja ohjaamista/valmentamista, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken.

 

Terveydentilavaatimukset Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lue lisää ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksista:

Opetushallitus: SoRa-määräyskirje

Opetushallitus: ns SoRa-opas

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

VALMENNUKSEN OSAAMISALA: 150 OSP Valmentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa (yksi alla olevista, 90 osp)

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

Lähiopinnot Pajulahdessa

Liikunnan ammattitutkinnon lähijaksot tutkinnon osittain

 

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen

Kevät 2019

Aikuisliikunnan edistäminen

3.-5-2.2020
9.-11.3.2020
6.-8.4.2020
4.-6.5.2020
1.-3.6.2020

 

Yksilöllinen liikunnanohjaaminen

2.-4.9.2019
14.-16.10.2019
11.-13.11.2019
9.-11.12.2019
20.-22.1.2020

 

Liikuntayrittäjyys

 2.-4.3.2020
 22.-24.4.2020
 27.-29.5.2020


Valmennuksen osaamisalan lähijaksot (VAT10):

 

21.-22.1.2019 Tutkinnon suorittamisen perusteet ja opiskelu Pajulahdessa
18.-20.2.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
1.-3.4.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
27.-29.5.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
2.-4.9.2019 Ammatillinen toiminta valmentajana
28.-30.10.2019 Valinnainen tutkinnon osa
9.-11.12.2019 Valinnainen tutkinnon osa
20.-22.1.2020 Valinnainen tutkinnon osa
2.-4.3.2020 Valinnainen tutkinnon osa
22.-24.4.2020 Valinnainen tutkinnon osa
27.-29.5.2020 Valinnainen tutkinnon osa


Valmennuksen osaamisalan lähijaksot (VAT11):

 

14.-15.9.2020 Näyttötutkinnon suorittamisen perusteet ja opiskelu Pajulahdessa
26.-28.10.2020 Ammatillinen toiminta valmentajana
7.-9.12.2020 Ammatillinen toiminta valmentajana
25.-27.1.2021 Ammatillinen toiminta valmentajana
8.-10.3.2021 Ammatillinen toiminta valmentajana
19.-21.4.2021 Valinnainen tutkinnon osa
31.5.-2.6.2021 Valinnainen tutkinnon osa
9.-11.8.2021 Valinnainen tutkinnon osa
20.-22.9.2021 Valinnainen tutkinnon osa
1.-3.11.2021 Valinnainen tutkinnon osa
15.-17.12.2021 Valinnainen tutkinnon osa, valmistujaisjuhlat

Majoitus- ja ruokailuhinnat

 • Ruokailut opiskelijahintaan opiskelijaravintola Fannyssa tai Ravintola Kukkasessa
 • Majoitus opiskelijoille 35 €/vrk (sis. aamupalan)
 • Pitkäaikaisempaan asumiseen myös vuokra-asuntoja

Kustannukset

Tutkinnon hinta

Hinta koostuu tutkinnon osista, joka on eri laajuuksissa:

 • 30 osp tutkinnon osa: 350€/300€
 • 60 osp tutkinnon osa: 700€/600€
 • 90 osp tutkinnon osa: 1050€/900€

Maksu sisältää henkilökohtaistamisen, lähijaksojen opetuksen ja materiaalit. Koulutus laskutetaan opiskelijan toivomissa erissä opiskeluoikeuden aikana.