Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille. Tutkinto antaa valmiudet suunnitella ja ohjata liikuntaa turvallisesti ja terveyttä edistävästi, kaiken ikäisille sekä eri tavoin liikkuville ihmisille. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Voit hakea Liikunnanohjauksen perustutkintoon yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta.

Mistä tutkinnon osista liikunnanohjauksen perustutkinto koostuu? ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain.

Olemme Urheiluopistoyhdistyksen osastolla mukana erilaisilla opintomessuilla ja tapahtumissa. Tule tutustumaan ja kysy lisää.

Uusin hakuesitteemme on luettavissa täältä:

Kustannukset

Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asumiseen ja aterioihin opiskelupäivinä. Viikonloppuasumisesta ja aterioista veloitetaan erikseen. Lukukausimaksua ei ole.

Urheilijana Pajulahdessa

Urheiluun ja Pajulahden harjoitteluolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä voi tiedustella Pajulahden opintojenohjaaja Janne Lahtiselta.

+358 44 7755 351
janne.lahtinen@pajulahti.com

Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen), SoRa-laki

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.