Siirry verkkokauppaan »

Liikunnanohjauksen perustutkinto - e-urheilu

Pelaamiseen liittyvän kerho- ja valmennustoiminnan lisääntyessä tarve liikunta- ja hyvinvointiosaamiselle kasvaa. Fyysinen aktiivisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeä osa harrastamista ja ammattimaista pelaamista. Pajulahden e-urheilulinjan koulutuksella haluamme tarjota opiskelijoille taidot vastata näihin tarpeisiin. Valmentamisen ja ohjaamisen lisäksi opiskelijat oppivat pitämään huolen ryhmän fyysisestä aktiivisuudesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mielekkäällä ja pelaajalähtöisellä tavalla.

 

Opetusryhmän LPT e-urheilu opetus perustuu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin ja se toteutetaan e-urheilun näkökulmasta. Opinnoissa keskitytään e-urheiluun ja digitaalisuuden hyödyntämiseen liikunnassa, urheilussa ja liikuntayrittämisessä.

Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista Liikuntakeskus Pajulahdessa tarjotaan kahta vaihtoehtoa, joissa molemmissa on sama tutkintonimike:

Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala, liikuntaneuvoja.

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala, liikuntaneuvoja

Kaikissa osaamisaloissa on kaksi yhteistä pakollista tutkinnon osaa: Liikunnan ohjaaminen (25 osaamispistettä) ja Liikuntaneuvojana toimiminen (25 osaamispistettä). Valinnaisia tutkinnon osia opiskelijan tulee suorittaa 45 osaamispistettä.

Tutkinnon osien sisällä ja ohessa käymme edellä mainittujen lisäksi läpi yleistä e-urheilu koulutusta, pelikasvatusta ja streamausta. Opintojen aikana pääset myös osallistumaan e-urheilun parissa työskentelevien vierailevien puhujien luentoihin.

E-urheilu ja liikuntaneuvonnan opintojen kautta haluamme mahdollistaa opiskelijoille valmiudet toimia kehittyvällä alalla innovatiivisesti yhdistäen liikuntaa ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Opintojen aikana pohdimme mm. omaa yrittäjyyttä ja opiskelijoilla on mahdollisuus testata omien ideoidensa toteutusta Pajulahden ja lähiseudun alueella.

Keskeisiä oppisisältöjä koulutuksessa ovat:

  • Ohjaamisen taidot
  • Digitaalinen transformaatio ja sen hyödyntäminen liikunta-alalla
  • Yrittäjyys
  • E-urheilijan hyvinvointi ja jaksaminen
  • Harjoittelu, ravinto, lepo
  • Kilpailutapahtuman järjestäminen
  • E-urheilu joukkueen valmennus
  • Ryhmädynamiikka

Opintolinja pohjautuu 2019 aloitettuun hankkeeseen uuden ammattiin valmistavan koulutuksen ja paikallisen e-urheilun ekosysteemin luomiseksi. Alkuperäinen hanke toteutettiin Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Lappeenrannan yliopiston (LUT) kanssa.

Pajulahti jatkaa koulutuslinjan toteutusta hankkeen loputtua. Yhteistyön kautta pyrimme jatkuvasti luomaan opiskelijoille mahdollisuuksia saada mielenkiintoisia ja oleellisia tehtäviä kokemuksen keräämiseksi e-urheilun parissa työskentelystä.

Hankkeen tuoman osaamisen avulla yhdistettynä vankkaan liikuntaneuvojien koulutusosaamiseen Pajulahti on päättänyt jatkaa koulutuslinjan toteutusta. Uusi LPT aloitusryhmä e-urheilun näkökulmasta aloittaa elokuussa 2021.

Koulutuslinjan toteutuksesta vastaa Nico Ilkanheimo

Liikuntatieteiden maisteri, Liikunnanopettaja. Työskennellyt e-urheilun parissa mm. performance- ja mentaalivalmentajana, pelikasvattajien kouluttajana / esihenkilönä. Valmennuskokemusta perinteisestä ja e-urheilusta 11 vuoden ajalta. Eniten valmennuskokemusta kertynyt CS:GO-joukkueiden kanssa. Mukaan mahtuu myös PUBG-, Overwatch- ja Rainbow 6 -joukkueita sekä yksilöjä eri pelien parissa. Pelitunteja kertynyt +30 000 jakautuen eri konsoleille, peleille ja genreille. Runsaasti kokemusta myös streamaamisesta ja muusta sisällöntuotosta.

Yhteistyössä:

Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen), SoRa-laki

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Varaa majoitus tästä