Siirry verkkokauppaan »

Liikunnanohjauksen perustutkinto - e-urheilu

Liikuntakeskus Pajulahti yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Lappeenrannan yliopiston (LUT) kanssa aloitti uuden ammattiin valmistavan koulutuksen e-urheilun parissa toimiville. Hanke on loppuvaiheessa ja opiskelijat valmistuvat vuoden 2021 aikana.
Pilottiryhmän ja uuden opetusryhmän LPT e-urheilu 2020 opetus perustuu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin ja se toteutetaan e-urheilun näkökulmasta.
2021 tammikuussa aloittaa uusi ryhmä, tavoitteena liikuntaneuvojan tutkinto ja opinnoissa keskitytään e-urheiluun ja digitaalisuuden hyödyntämiseen liikunnassa, urheilussa ja liikuntayrittämisessä.

Tutkinnon osat:
Liikunnanohjauksen perustutkinto, valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

• Kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp
• Liikunnan (e-urheilun) ohjaaminen 25 osp
• Liikuntaneuvojana toimiminen 25 osp
• Valmentajana toimiminen seurassa 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yrittäjyys
Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi
Yhteistyötahojen tarjoamat kurssit

 

Hankkeen avulla perustetun pilottiopetusryhmän koulutusympäristönä toimii yhteistyötahojen Pajulahti, LAMK ja LUT luoma toimintaympäristö. Pedagogisena ajatuksena koulutuksessa on Living lab- menetelmä, jossa 2.asteen e-urheilua harrastavat opiskelijat toimivat koulutusympäristönsä kehittäjina ja kokemusasiantuntijoina. Tämä mahdollistaa heille oman ammatillisen ura- ja koulutuspolun rakentumisen ja samanaikaisesti koulutuksen kehittymisen. Tähtäimessä on toisen asteen ammatillinen tutkinto ja koko koulutusajan turvallinen e-urheileminen.

Hankkeen tuoman osaamisen avulla yhdistettynä vankkaan liikuntaneuvojien koulutusosaamiseen järjestämme uuden LPT aloitusryhmän e-urheilun näkökulmasta aloittamaan tammikuussa 2020.

Keskeisiä oppisisältöjä koulutuksessa ovat:

Ryhmädynamiikka

  • Ohjaamisen taidot
  • Digitaalinen transformaatio ja sen hyödyntäminen liikunta-alalla
  • Yrittäjyys
  • E-urheilijan hyvinvointi ja jaksaminen
  • Harjoittelu, ravinto, lepo
  • Kilpailutapahtuman järjestäminen

 

Yhteistyössä:

Vipuvoimaa EU:lta:
Kehitämme e-sport koulutusta Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen tukemana.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen), SoRa-laki

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Varaa majoitus tästä