Siirry verkkokauppaan »

Liikunnanohjauksen perustutkinto, oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä. Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Liikuntakeskus Pajulahdella on oma oppisopimustoimisto jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta.

Liikunnanohjauksen perustutkinto kestää oppisopimusopiskeluna keskimäärin 2 vuotta. Jokaiselle koulutukseen hakeutuvalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään koulutuksen lopullinen kesto. Opiskelijalla tulee olla liikunta-alan työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla opiskelijalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimustyöpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, liikuntajärjestöt, urheiluseurat tai yksityiset liikunta- ja kuntokeskukset. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen hyväksymät valtakunnalliset tutkinnon perusteet liikunta-alan toisella asteella. Tutkinto suoritetaan tutkinnon perusteiden mukaan. Opetusministeriön vahvistama tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Opintojen aloittaminen

Opinnot voi aloittaa joustavasti milloin vain. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelupolku jonka lukujärjestykseen työssäoppiminen ja tietopuoliset opinnot sovitetaan. Lisäkysymyksissä ota yhteys opintotoimistoon, autamme mielellämme!

Opintojen suorittaminen käytännössä

Opinnot etenevät tutkinnon osa kerrallaan työssäoppimisena omalla työpaikalla ja lähijaksoina oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee:

  • työpaikalla tehtävät opinnot
  • tutkinnon osien suorittaminen
  • lähiopetuspäivät Pajulahdessa

Kun kunkin tutkinnon osan lähiopetus ja työssäoppiminen on suoritettu,  osoitetaan ammattitaito näytöllä.

Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Kun laajuus ja vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti, tutkinto on valmis.

 

Sertifikoitu Personal Trainer- koulutus

Jos sinulla on jo LAT tai LPT-tutkinto ja kaipaat päivitystä personal trainer osaamiseen sekä saada PT-sertifikaatiin niin tämä on sinulle: yksilöllisen liikunnanohjaamisen tutkinnonosa, Personal Trainer opinnot monimuotokoulutuksena.

Personal Trainer-koulutuksen sisältöä

  • Miten luoda luottamuksellinen asiakassuhde
  • Asiakkaan liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoitus ja yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
  • Miten ohjata asiakasta liikuntaohjelman toteuttamisessa
  • Miten ohjata asiakasta terveelliseen elämäntapaan
  • Miten arvioida ja kehittää omaa osaamistaan yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana

 

Varaa majoitus tästä