Liikunnanohjauksen perustutkinto, oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä. Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Liikuntakeskus Pajulahdella on oma oppisopimustoimisto jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta.

Liikunnanohjauksen perustutkinto kestää oppisopimusopiskeluna keskimäärin 2 vuotta. Jokaiselle koulutukseen hakeutuvalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään koulutuksen lopullinen kesto. Opiskelijalla tulee olla liikunta-alan työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla opiskelijalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimustyöpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, liikuntajärjestöt, urheiluseurat tai yksityiset liikunta- ja kuntokeskukset. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen hyväksymät valtakunnalliset näyttötutkinnon perusteet liikunta-alan toisella asteella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaan. Opetusministeriön vahvistama tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Seuraavat aloittavat opintoryhmät: 

Syksyn ryhmään on haku kevään ja kesän aikana.

Opinnot voi aloittaa joustavasti milloin vain. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelupolku jonka lukujärjestykseen työssäoppiminen ja tietopuoliset opinnot sovitetaan. Lisäkysymyksissä ota yhteys opintotoimistoon.

 

Opintojen suorittaminen käytännössä

Opinnot etenevät tutkinnon osa kerrallaan työharjoitteluna omalla työpaikalla ja lähijaksoina oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee työpaikalla tehtävät opinnot, tutkinnon osien suorittaminen sekä lähiopetuspäivät Pajulahdessa jotka määräytyvät sopivimman tutkinnon osan aikataulun mukaan. Kun kunkin tutkinnon osan lähiopetus ja työssäoppiminen on suoritettu,  osoitetaan ammattitaito näytöllä. Viiden tutkinnon osan suorittamisen jälkeen tutkinto on valmis.

Alle olevassa tiedostossa on kaikkien ryhmien lähijaksosuunnitelma vuoteen 2019 saakka.

 

Sertifikoitu Personal Trainer- koulutus

Jos sinulla on jo LAT tai LPT-tutkinto ja kaipaat päivitystä personal trainer osaamiseen sekä saada PT-sertifikaatiin niin tämä on sinulle: yksilöllisen liikunnanohjaamisen tutkinnonosa, Personal Trainer opinnot monimuotokoulutuksena.

Personal Trainer-koulutuksen sisältöä

  • Miten luoda luottamuksellinen asiakassuhde
  • Asiakkaan liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoitus ja yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
  • Miten ohjata asiakasta liikuntaohjelman toteuttamisessa
  • Miten ohjata asiakasta terveelliseen elämäntapaan
  • Miten arvioida ja kehittää omaa osaamistaan yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana