Siirry verkkokauppaan »

Silmu Center

Silmu Center on auennut. Uudenlainen oppimisen ympäristö toimii työharjoittelupaikkana, työssäoppimisen koordinointipisteenä ja uusien tuotteiden ideahautomona. Silmussa opiskelijat ovat vuorollaan Silmu- koordinaattoreina tai työssäoppijoina. Työelämä tulee lähelle opiskeluelämää Silmun kautta.

Oppilaskunta on keskeisessä osassa Silmun toiminnassa. Oppilaskunta koostuu eri opiskelijaryhmien edustajista, jotka muodostavat myös Silmun johtoryhmän. Työelämäkoordinaattori toimii Silmu Centerin vastuuopettajana ja rekrytoi tarpeen mukaan työssäoppimiseen ohjaavia opettajia.

Silmu Center sisältää Pajulahden ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisen opetuksen pedagogisen mallin.

Kokonaisuus koostuu Silmu -tuotteista, joiden  kohderyhmänä on aito työelämä.

  • Tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat opiskelijat yhdessä opettajien kanssa
  • Sisällöt linkittyvät eri tutkinnon osien osaamistavoitteisiin
  • Osaamista arvioidaan opettajajohtoisesti erilaisin menetelmin
  • Tuotteiden jatkuva kehittyminen varmistetaan laadunhallinnan menetelmin

Toteutuspaikkana toimii joko Pajulahden työelämäympäristö tai kohderyhmän oma toimintaympäristö

 

Silmu -tuoteperhe on joustava ja jatkuvasti kehittyvä palvelukokonaisuus, jota kehitetään asiakaslähtöisesti opiskelijoiden osaamistavoitteet huomioiden.

Tuoteperhe sisältää perusopetukseen vakioituja ohjaus- ja tapahtumapalveluita, testaustoimintaa sekä opiskelijoiden omia tuotteita.

Tarjouspyyntöjä, kyselyjä ja ideoita oppilastyönä toteutettavista tapahtumista ja ohjauksista vastaanotetaan eri tahojen kautta sisäisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Silmuharjoittelusta kertyy opiskelijalle osaamista ja portfolio. Silmuaikana opiskelija oppii itseohjaumisen lisäksi tuotekehittelyä, markkinointia, myyntiä, koordinointia ja liikuntatuotteiden toteuttamista. Oikeat työelämän tilaukset ja tuotteet motivoivat oppimista ja vahvistavat yrittäjyyttä.

Mikä #amisreformi?
Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat. Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistävät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.


Varaa majoitus tästä