Siirry verkkokauppaan »

Oppisopimus opiskelijalle

Oppisopimuksella opiskelet itsellesi ammatin käytännönläheisesti työssäoppimalla ja tietopuolisessa opetuksessa. Tutkinto suoritetaan Pajulahdessa lähi- ja etäopiskeluna sekä osaaminen näytetään näytöillä.

Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
  • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin

Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin

  • maksuton opetus
  • päiväraha
  • perheavustus
  • elatusvelvolliselle matkakustannusten korvaukset
  • opiskelupaikkakunnasta riippuen majoittumiskorvaus

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus

  • suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
  • osallistua säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen

Pajulahden toimiston opiskelijat

Jokaisen lähijakson jälkeen voit hakea opintososiaalisia etuja. Mikäli saat lähijaksojen ajalta palkkaa et saa päivärahaa mutta sinulla on kuitenkin oikeus majoituskorvaukseen sekä matkakorvauksiin. Matkakorvaus maksetaan julkisen kulkuneuvon kulujen mukaisesti. Opintososiaaliset edut haetaan Wilman kautta.

Varaa majoitus tästä