Sara Alasesta Liikuntakeskus Pajulahden valmennuskeskuksen kehityspäällikkö

22.5.2024 | Uutiset

Pajulahden ympäröivät metsät ja järvi Iso-Kukkanen

Sara Alasen laajentuvan työnkuvan myötä uuden kehityspäällikön vastuulla tulee olemaan valmennuskeskustoiminnan kehittäminen ja operatiivisen toiminnan hallinta muun muassa kasvattamalla leiritystoimintaa 2. asteelle yhdessä lajiliittojen kanssa ja ottamalla vastuuta osaamisen kehittämisen johtamisesta alueellisesti sekä paikallisesti syventäen painopistelajien valmennuskeskusyhteistyötä.

Alanen on aiemmin toiminut Pajulahden yläkoululeirityksen koordinoijana vastaten n. 16 lajin leirityksen rakentamisesta ja koordinoinnista. Tehtäväkuvan laajentaminen mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisemmin urheilijan kehittämisen Pajulahden valmennuskeskuksessa.

”On hienoa päästä kehittämään valmennuskeskuksen toimintaa entisestään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Kehitystyössä korostuvat erityisesti urheilijanpolun eri ikävaiheiden huomiointi ja laatutyö. Hyppään innolla ja idearikkaana kohti uusia haasteita. Kehitystyön ohella pyrin jatkossakin viettämään aikaa nuorten parissa ja osallistumaan yläkoululeirityksen valmennustyöhön”, Saara Alanen kommentoi.

”Saralla on ollut merkittävä vastuu meillä toteutettavassa yläkoululeirityksessä ja vastuun lisääminen on luonnollinen jatkumo hänen kehittävälleen työlleen. On tärkeätä, että pystymme tarjoamaan lajiliittokumppaneillemme laadukasta leiritystoimintaa eri ikävaiheissa sekä tietysti syventämään paikallisesti yhteistyötä kärkilajiemme kanssa”, toteaa Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja Jaana Jokinen.

Valmennuskeskuksen johtajan vastuulla tulee säilymään edelleen talouden, strategisen suunnittelun, markkinoinnin ja sidosryhmien hallinta.

“Uuden tehtävän synnyttämisessä kohtasivat Pajulahden kilpa- ja huippu-urheilupuolen tarve saada jaettua johtamista useammille hartioille ja toisaalta Saran valmius ottaa haaste vastaan. Uskon, että tällä siirrolla pystymme olla aiempaakin lähempänä urheilupuolen tärkeitä kumppanuuksiamme”, kertoo Liikuntakeskus Pajulahden toimitusjohtaja Tero Kuorikoski.