Pöytätennispelaajan fysiikkavalmennus – verkkokoulutus

Verkkokoulutus pöytätenniksen fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä

100,00 

Verkkokoulutus pöytätenniksen fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä

Valmentaminen ja valmennusosaaminen olisi mielenkiintoista, mutta alan koulutuksia on harvoin, jossakin kaukana ja vielä minulle sopimattomana ajankohtana – tuttu tilanne?

Tarjoamme ongelmaan ratkaisun: Pajulahden Liikuntakeskus on yhdessä Suomen Pöytätennisliiton kanssa kehittänyt verkkokoulutuksen pöytätennispelaajien fyysisien ominaisuuksien kehittämiseksi. Koulutuksen pohjana on liitolle 2020 valmistunut opas FYYSISEN SUORITUSKYVYN HARJOITTAMINEN MODERNISSA PÖYTÄTENNIKSESSÄ.

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa modernin kilpapöytätenniksen vaatimuksista fyysiselle suorituskyvylle. Koulutus antaa perusvalmiudet kehittää urheilijan fyysistä suorituskykyä ja antaa valmentajalle valmiudet laatia urheilijoille tämän alueen harjoitusohjelmia.
Yhdessä lajispesifin koulutuksen kanssa valmentaja pätevöityy etenkin nuorten pöytätennispelaajien kokonaisvaltaiseen moderniin valmennukseen.

SUORITTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN


Verkkokoulutus on kenelle tahansa avoin itsenäisesti opiskeltava verkko-opintokokonaisuus. Sen eri osiot koostuvat mainitun oppaan sisällön materiaaleista ja monivalintatenteistä. Verkko-opintojen suorittaminen on kätevää, sillä niitä voi suorittaa omaa tahtiinsa osio kerrallaan. Tuloksen saa välittömästi suoritettujen tenttien jälkeen.

Ilmoittautuneet lisätään verkkokurssille, kun maksu on suoritettu.

Verkkokoulutus on suoritettavissa 1.1.2023 – 31.12 2023 välisenä aikana.

HINTA

Koulutuksen hinta on 100 € / hlö sisältäen koulutusmateriaalin, oppimistehtävät, arvioinnin ja todistuksen.