Pöytätennisvalmentajana toimiminen – verkkokoulutus

Verkkokoulutus pöytätenniksen seuravalmennustoiminnan käynnistämisestä ja peruslyöntitekniikoista

60,00 

VERKKOKOULUTUS PÖYTÄTENNIKSEN SEURAVALMENTAJANA TOIMIMISESTA JA PERUSLYÖNTIEN TEKNIIKAN OPETTAMISESTA

Pohditko kenties valmennustoiminnan aloittamista seurassasi? Tai sitä, olisiko sinusta lasten ja nuorten valmentajaksi? Se onnistuu ilman omaa pelitaustaakin ja koulutuspaketti helpottaa aloittamista varmasti. Ja tietenkin kouluttautuminen olisi mukavaa hoitaa ajankohtina, jotka sopivat itselle parhaiten.

Tähän tilanteeseen Pöytätennisliitolla on sinulle täydellinen ratkaisu: olemme yhdessä Pajulahden Liikuntakeskuksen kanssa kehittäneet seuravalmentajan verkkokoulutuksen. Sen perusmateriaalina on kenttäpäällikkö Taneli Keinosen laatima opas SEURAVALMENTAJAKOULUTUKSEN ITSENÄISOPISKELUMATERIAALI.

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet seuravalmentajana toimimiselle. Konkreettisemmin tämä tarkoittaa valmiutta harjoituskerran toteuttamiseen. Pöytätennisvalmennuksen ydin on oikean lyöntitekniikan opettamisessa, mutta osaavan valmentajan profiiliin kuuluu muitakin asioita. Seuravalmentajakoulutus on myös ensimmäinen porras SPTL:n valmentajakoulutusjärjestelmässä eli ns. VOK1 -taso. Se antaa hyvät edellytykset seuraavan tason koulutuksille. 

SUORITTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Verkkokoulutus on kenelle tahansa avoin itsenäisesti opiskeltava verkko-opintokokonaisuus. Sen eri osiot koostuvat mainitun oppaan sisällön materiaaleista, erikseen sovittavasta lähijaksosta sekä tenteistä. Lähijakso voidaan toteuttaa joko yhteistapaamisena tai yksilöllisesti seurakäynnin yhteydessä. Verkko-opintojen suorittaminen on kätevää, sillä niitä voi suorittaa omaa tahtiinsa osio kerrallaan. Tuloksen saa välittömästi suoritettujen tenttien jälkeen.

Ilmoittautuneet lisätään verkkokurssille, kun maksu on suoritettu. Verkkokoulutus on suoritettavissa 1.1.2023 – 31.8.2023 välisenä aikana.

HINTA

Koulutuksen hinta on 60 € / hlö sisältäen koulutusmateriaalin, oppimistehtävät, arvioinnin ja todistuksen. Lähijaksosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen.