Valmentajan ammattitutkinto

Pajulahdessa 2017-2018 Valmentajan ammattitutkinto VAT9 on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittaja osoittaa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankitun osaamisen ja ammattitaidon näytöin. Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii pääasiallisesti kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennustehtävissä. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelma. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista, pelkkinä tutkintotilaisuuksina. Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena.

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus muodostuu valmistavasta koulutuksesta eli lähijaksoista (30 lähipäivää), etäopiskelusta ja työssäoppimisesta (käytännön valmennustyö). Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, syvennetään valmennustietoja ja –taitoja, opetetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja vetämistä, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta eri lajeja edustavien tutkinnon suorittajien kesken.

Koulutuksen sisältö Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Kustannukset

Näyttötutkinnon hinta ilman valmistavaa koulutusta on 1500€. Lähijaksojen kanssa hinta on 2090 €, sisältäen majoituksen täysihoidolla Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettävien lähijaksojen aikana.

Pakolliset tutkinnon osat

 1. Ammatillinen toiminta valmentajana
 2. Urheilijan kehityksen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 1. Lasten valmentaminen
 2. Nuorten valmentaminen
 3. Aikuisten valmentaminen

Valmistavan koulutuksen ajankohdat

 • 18.-20.9.2017 Ammatillinen toiminta valmentajana
 • 16.-18.10..2017 Ammatillinen toiminta valmentajana
 • 27.-29.11.2017 Ammatillinen toiminta valmentajana
 • 22.-24.1.2018 Urheilijan kehityksen tukeminen
 • 5.-7.3.2018 Urheilijan kehityksen tukeminen
 • 16.-18.4.2018 Urheilijan kehityksen tukeminen
 • 28.-30.5.2018 Valinnainen tutkinnon osa
 • 3.-5.9.2018 Valinnainen tutkinnon osa
 • 15.-17.10.2018 Valinnainen tutkinnon osa
 • 12.-14.12.2018 Oman kehittymisen ja koulutuksen arviointi, valmistujaisjuhlat

Terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.