Siirry verkkokauppaan »

Kirjaston säännöt

Pajulahden kirjaston käyttösäännöt

KÄYTTÖOIKEUS
Pajulahden kirjasto palvelut ja kokoelmat ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä
Kirjaston käyttäjä sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja palveluista annettuja ohjeita.
Käyttösäännöt ovat saatavana kirjaston palvelupisteestä.

ASIAKASTIEDOSTO JA LAINOJENOIKEUS
Asiakas saa lainata täyttämällä ilmoituskaavakkeen ja todistamalla henkilöllisyytensä.
Osoitteen- ja nimenmuutokset aina ilmoitettava kirjastoon.
Kirjaston asiakastiedostot ovat lainausten valvontaa varten. Asiakasta koskevia tietoja ei
luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Asiakkailla on oikeus tarkistaa itseään koskevat kirjaston
tietojärjestelmään tallennetut tiedot. Asiakkaan lainatiedot häviävät kun laina on palautettu.

LAINAAMINEN JA UUSIMINEN
Kirjasto lainaa aineistoa kotilainoina.
Laina-ajat vaihtelevat aineistokohtaiseksi 1 vuorokaudesta 4 viikkoon.
Käsikirjastokokoelma on tarkoitettu käytettäväksi kirjastoissa; osasta käsikirjaston
kokoelmia voidaan antaa lyhytaikaisia viikonloppu- ja yölainoja.
Lehden uusinta numeroa ei lainata. Vanhoja numeroita voi pyytää lainaksi.
Lainat voi uusia 5 kertaa, mikäli siihen ei ole varauksia. Sen jälkeen aineisto on tuotava
nähtäväksi kirjastoon ja palautettava ennen kuin sen voi lainata uudelleen. Lainoja
uusitaan myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Lainatessaan asiakas sitoutuu palauttamaan saamansa aineiston viimeistään eräpäivänä.
Lainaaja on vastuussa lainatusta aineistosta; asiakas on velvollinen korvaamaan
kadonneen tai turmeltuneen aineiston.

VARAUS
Lainassa olevaa aineistoa voi varata.. Saapuneista varauksista ilmoitetaan sähköpostitse,
jos lainaaja ilmoittaa kirjastolle voimassaolevan e-mail – osoitteensa. Varaaminen on
maksutonta

PALAUTUS
Lainattu aineisto tulee palauttaa kirjastoon viimeistään eräpäivänä. Kirjasto lähettää
asiakkailleen palauttamatta jääneestä aineistosta kolme huomautusta, jonka jälkeen
palauttamattoman aineiston, maksamattomien maksujen ja korvausten perintä siirtyy
perintätoimistolle. Perintätoimisto perii asiakkaalta kirjaston saatavien lisäksi omat
kulunsa

AINEISTON KATOAMINEN JA VAHINGOITTUMINEN
Lainaaja on vastuussa lainaamastaan aineistosta myös siinä tapauksessa, että vahinko
aiheutuu kolmannen osapuolen toiminnasta. Kadonnut, vahingoittunut tai varastettu
aineisto korvataan maksamalla siitä hankintahinta tai rahan arvon muutoksen
mukainen hankintahinta. Korvaushintoja ei makseta takaisin asiakkaalle, vaikka korvattu
aineisto myöhemmin löytyisikin.

LAINAUSOIKEUDEN MENETYS
Asiakas voidaan asettaa myös lainauskieltoon, jos hän
– ei ole palauttanut kirjaston aineistoa määräaikaan mennessä ja toistuvista muistutuksista
huolimatta
– ei ole korvannut palauttamattomia lainoja määräaikaan mennessä

LAITTEET JA LUKUPAIKAT
Kirjastossa on työtila, jossa on mahdollisuus kirjaston aukioloaikoina käyttää tietokoneita
lähinnä tiedonhakua varten. Käytössä ovat Internet, sähköposti ja tekstinkäsittely.
Lukusali on avoin kaikille käyttäjille.

TIEDONHAKUPYYNNÖT, TIETOPALVELU
Kirjastossa tehdään asiakkaille tiedonhakuja, opastetaan tiedonlähteiden käytössä.
Opinnäytetyövaiheessa opiskelija saa tarvittaessa myös yksilöllistä opastusta.

KAUKOPALVELU
Kaukolainoja tilataan tarvittaessa Lahden ulkopuolelta opetus- ja opiskelutarpeisiin.
Lainaaja maksaa lähettäjäkirjastojen mahdollisesti perimät posti- ja lähetyskulut.

Varaa majoitus tästä