Siirry verkkokauppaan »

Hakeminen kultatasolle

Hakumenettely kultatasolle:

  1.  Kultatason hakulomakkeen voit avata vieressä olevan painikkeen takaa.
    Palauta täytetty kaavake PHUra:n toimistolle tai lähetä se sähköpostin liitetiedostona.
  2. Yksilölajien urheilijoista pyydetään lajiliiton pisteytys. Lajiliitot käyttävät pisteytykseen Olympiakomitean ohjeistamaa 0-5 asteikkoa. Valintaraja kultatasolle on 3,0. Joukkuelajien urheilijan on pelattava vähintään oman ikäluokkansa pääsarjatasolla. Tapauskohtaisesti erillisen harkinnan ja perustelujen kautta johtoryhmä voi lajiliiton lausuntoon perustuen valita kultatasolle urheilijan, jolla sarjatasokriteeri ei täyty.
  3. Kun sinut hyväksytään kultatason urheilijaksi, saat jäsenkortin ja siihen liittyviä etuuksia. Valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
  4. Hyväksytyt urheilijat kutsutaan alkuhaastattelun. Haastattelun jälkeen hoidettuasi urheilijamaksun, saat urheilijakortin.

Kultatasolle valitaan urheilija toistaiseksi ja status voidaan poistaa, jos urheilijakohtaiset kriteerit eivät enää täyty.

Muut kriteerit:

  1. Urheilija sitoutuu tavoitteelliseen harjoitteluun
  2. Urheilija sitoutuu akatemian arvojen ja toimintaperiaatteiden noudattamiseen
  3. Urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, välittämään antidopingtietoa ja muutoinkin edistämään puhdasta urheilua, sekä sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon, ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle
Varaa majoitus tästä