Siirry verkkokauppaan »

Luonnon monimuotoisuus

Pajulahti sijaitsee keskellä kauneinta Suomen luontoa puhtaiden järvivesien äärellä. Se velvoittaa meitä pitämään huolta ympäröivästä luonnosta kestävästi. Omistamme ympärillä olevaa metsää 111 ha ja toteutamme luonnon monimuotoisuuden turvaavaa metsänhoitoa.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme meitä ympäröivän luonnon mahdollisimman hyvin. Erityisesti kiinnitämme huomiota kiinteistöjemme käyttämään energiaan ja niiden energiatehokkuuteen. Lisäämme aktiivisesti energian omavaraisuutta tukeutumalla ympäristöystävälliseen maalämpöön sekä aurinkovoimaan.

Päivittäin toimimme useiden yksilöiden ja yhteisöjen kanssa luonnon läheisyydessä ja osaltamme vaikutamme luontosuhteen muodostumiseen. Tämä edesauttaa ihmisten luonnon merkityksen ymmärrystä ja yhteiskunnan ympäristövaikutusten minimointia. Viestimme aktiivisesti teoista, joiden avulla vierailijat voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiimme.

Näin edistämme luonnon monimuotoisuutta

 • Käyttämämme energia on 100% fossiilivapaata.
 • Olemme lisänneen energian omavaraisuutta siirtymällä maalämmön hyödyntämiseen useassa kiinteistössä.
 • Olemme kirjanneet ympäristölupauksen sekä muotoilleet Pajulahden ympäristöpolitiikan. Meille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuonna 2022.
 • Omistamme 111 ha metsää, jossa toteutetaan luonnon monimuotoisuuden varmistamaa kestävää metsänhoitoa. Omistamamme metsä toimii hiilinieluna joka sitoo yli 500.000 hiilidioksidia (co2) vuodessa.
 • Paalaamme kaiken pahvijätteen, jotta pahvijätekuorma olisi mahdollisimman pieni.
 • Investoimme biojätteen vähentämiseen liittyviin menetelmiin vuonna 2021.
 • Toteutimme muovinkeräyskampanjan vuonna 2021 Lassila Tikanoja kanssa.
 • Tarjoamme täytettävät juomapullot kansainvälisissä tapahtumissa vähentääksemme vesipulloista tapahtuvaa kuormitusta.
 • Muutimme kaiken valaistuksen LED-tekniikkaan vuonna 2021.
 • Tarjoamme sähköautojen latausmahdollisuuden (jo vuodesta 2019).
 • Olemme Ilmastokumppani. Katso tältä sivulta, millaisiin tekoihin sitouduimme Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuuden myötä.
 • Osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen Pajulahdelle myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki vuonna 2023.

Vastuullista kotimaan matkailua Pajulahdessa

Sustainable Travel Finland -merkki myönnetty Pajulahdelle

Pajulahdelle on myönnetty Ekokompassi

Pajulahdelle on myönnetty Ekokompassi

Vihreää sähköä Pajulahdessa

Vihreää sähköä Pajulahdessa

Pajulahden kallioseinämä on Salpausselkä Geopark -kohde

Ravintolan 2 miljardia vuotta vanha kallioseinämä on valittu Salpausselkä Geopark -kohteeksi. Lähes kaksi miljardia vuotta sitten nykyisen eteläisen Suomen alueelle kohosi mannerlaattojen törmäyksen seurauksena Alppien kaltainen Svekofennidien vuoristo. Alueemme kalliot, kuten tämä kahvilan seinämä, ovat jäänteitä tuon muinaisen vuorijonon alimmista osista. Näkyvillä oleva kallio koostuu pääosin tummasta kiilleliuskeesta ja vaaleista, paikoin punertavista graniittisuonista.

Alueellamme on paljon geologisesti merkittäviä ja mielenkiintoisia paikkoja, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Olemmekin UNESCO Global Geopark -kohde eli mukana Unescon / UNESCO:n maailmanlaajuisessa geologisesti arvokkaiden alueiden verkostossa.

Varaa majoitus tästä