Kirjasto

Pajulahden kirjasto tarjoaa maksutta käyttöön kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä e-aineistoa.

Kirjaston kokoelma  on erikoistunut urheilun historiaan ja nykypäivään sekä liikuntaan ja terveyden edistämiseen.
Vapaa-ajan asiakkaita varten on koottu pieni kokoelma viihde- ja lastenkirjoja, joita voi myös lainata ulos. Aineiston laajuus on noin 5000 nidettä, ja asiakkaat voivat tehdä hankintatoivomuksia.

Kirjastossa on työtila, jossa on mahdollisuus kirjaston aukioloaikoina käyttää tablet-tietokoneita lähinnä tiedonhakua varten. Käytössä ovat internet, sähköposti ja tekstinkäsittely. Henkilökunta avustaa tiedonhaussa ja kirjaston käytössä.

Avoinna ma klo 10 – 15, ti-pe 9 – 15

Pajulahdessa opiskelija tutustuu Averett-yliopiston kotisivuihin.

Lainaus

Laina-aika on 4 viikkoa ja lainat voi uusia viisi kertaa, jollei niteeseen ole varausta. Musiikkikirjaston cd-levyjen laina-aika on 3 päivää. Kirjaston aineistojen käytön edellytys on että kirjaston käyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston sääntöjä.

Lehdet

Kirjastoon tulee noin 90 kotimaista lehteä, pääasiassa liikunta- ja urheilulehtiä. Sanomalehtien lukusali sijaitsee 2. kerroksen aulassa.

Tietokannat ja hyödyllisiä linkkejä

  • MELINDA – yhteistietokanta. Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Vuosina 2013-2014 mukaan tulevat kaikki ammattikorkeakoulujen kirjastot. Melindan hakukäyttö on kaikille avointa.
  • Finna – Artikkelihaku kotimaisista tieteellisistä aikakausilehdistä ja ammattilehdistä, sisältää mm. liikunnan sekä kasvatus- ja terveydenhuoltoalan lehtiä. Finnassa myös museoiden ja arkistojen aineistot.
  • YSA – Yleinen suomalainen asiasanasto YSA on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteisiä termejä.
  • YKL Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä