Hankkeet

Liikuntakeskus Pajulahti on mukana innovatiivisissa hankkeissa, kuten SEDY 2, ja kehitämme soveltavan liikunnan verkkokoulutusta.

Tervetuloa tutustumaan Liikuntakeskus Pajulahden monipuolisiin hankkeisiin! Mm. kansainvälisen Sport Empowers Disabled Youth -projektin jatkohankkeella etsitään ratkaisuja vammaisten ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjontaan.

Pajulahdessa opiskelija tutustuu Averett-yliopiston kotisivuihin.

Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) part 2 

A The Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) project encourages inclusion and equal opportunities in sport for disabled youth. Inholland University of Applied Sciences will continue this second part of SEDY funded by Erasmus+ Sport. 

Vammaisten ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjontaan liittyviin haasteisiin etsitään inklusiivisia ratkaisuja kansainvälisen Sport Empowers Disabled Youth -projektin jatkohankkeella. Suomesta SEDY2-hankkeessa mukana ovat Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti. Kolmivuotinen (2020–2022) hanke on hollantilaisen InHolland-ammattikorkeakoulun koordinoima. Hollannin ja Suomen lisäksi mukana ovat Portugali, Liettua ja Itävalta. 

Koulutusvideot löytyvät ENSE-järjestön sivuilta. 

 

Soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen kehittäminen 

Liikuntakeskus Pajulahti ja Suomen Paralympiakomitea ovat kehittäneet Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen Pajulahden Moodle-oppimisalustalle.  Verkkokoulutusta on kehitetty vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) tukemana. Helppokäyttöistä verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi Remahl, Piia Korpi Paralympiakomiteasta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä. 

Vuoden 2022 aikana Soveltavan liikunnan perusteet- verkkokoulutus laajeni yhteisjärjestöjä Paralympiakomitean, Ikäinstituutin, Soveltava liikunta Soveli ryn ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ryn kanssa tuotettuna entistä laajemmaksi. 

Vuoden 2023 alusta Soveltavan liikunnan perusteet – verkkokoulutuksen jatkoksi on tarjolla Soveltavan liikunnan perusteet käytännössä lähikoulutus, mikä on 9.-10.6.2023 Pajulahdessa. Koulutukset ovat maksullisia ja niihin voi ilmoittautua Pajulahden verkkokaupan kautta. 

Lisätietoja: Virpi Remahl, [email protected] 

Tutustu Paralympiakomitean verkkokoulutuksen hankesivustoon 

Erasmus +hanke: Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden edistäminen 2018-2019 ja 2019-2020 

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työskentelyyn ulkomailla tasavertaisesti kaikille. Osallistumalla voit syventää ammatillista osaamistasi, nähdä eri kulttuureja ja luoda verkostoja. 

Tutustu ERASMUS + hankesivustoon  

Juupeda 3 -hanke: JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa – urheiluopistoverkosto yhteishanke ammatillisen koulutuksen laadunkehittämiseksi 2019-2021 

Urheiluopistoverkosto on ainutlaatuinen asiantuntijakeskittymä, joka koostuu jäsenistönsä erityisosaamisesta, yhteistyöstä, osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. Urheiluopistopedagogiikka on verkoston koulutustoimintaa johtava käsite, joka liimaa toisiinsa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian osat. Pajulahti on mukana aktiivisesti Urheiluopistoverkoston hanketyössä ja kehittämisessä. 

Tutustu JUUPEDA-hankesivustoon