Urheiluopistosäätiön tuki- ja apurahat

Liikuntakeskus Pajulahden omistaja Urheiluopistosäätiö tukee urheilua ja liikuntaa 500.000 euron arvosta. Tästä 20.000 euroa ohjataan vähävaraisten perheiden liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Urheiluopistosäätiö on huolissaan eriarvoisuuden lisääntymisestä liikunnan harrastamisessa.    – Kehitys on jatkunut jo pidemmän aikaa. Harrastamisen kustannukset nousevat samalla kun yhä useammalla perheellä on taloudellisia vaikeuksia. Tämä johtaa väistämättä siihen, että kaikki halukkaat eivät pysty harrastamaan toivomaansa lajia, toteaa säätiön asiamies Jukka Hako.

Neljä leirikoululaista pelaa Megatwisteriä Pajulahden palloilusalissa.

Leirituki

Säätiö helpottaa omalta osaltaan tilannetta jatkamalla vuoden 2016 aikana aloittamaansa vähävaraisten leiritukea. Vuodelle 2023 säätiö on varannut 21 000 euron apurahapotin.

Leirituki toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Käytännössä leirituki toimii siten, että seuran / liiton valmentaja tai leirille haluavan nuoren huoltaja lähettää avoimen hakemuksen Pajulahteen perustellen riittävässä määrin tuen tarvetta urheilijalle/urheilijoille, jotka taloudellisten vaikeuksien takia uhkaavat jäädä joukkueensa tai ryhmänsä leirin ulkopuolelle. Urheilijan/joukkueen on mahdollista saada leirille vapaavuorokausia, jotka säätiö kustantaa. Lisätietoja ja ohjeet.

Tutkimusapurahat vuodeksi 2024

Tutkimusapurahojen hakuaika on 1.‒30.9.2023. Hakemus on lähetettävä sähköisesti apurahajärjestelmään ennen määräaikaa. Tutkimusapurahan tarkemmat hakuohjeet löytyvät tästä.

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää tutkimusapurahoja edistämään liikuntatieteellistä tutkimusta.

Tutkimusapuraja myönnetään ensisijaisesti liikuntatieteelliseen sekä liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen ja laitehankintoihin. Osa apurahasta voidaan käyttää yliopiston tm. laitoksen yleiskustannusosuuden kattamiseen.

Haettava on yksi kolmivuotista apurahaa, jonka suuruus on yhteensä 30 000 euroa. Apurahaa maksetaan 10 000 euroa vuosina 2024‒2026. Kolmivuotisten apurahojen tutkimusaiheiden tulee liittyä kestävyyteen ja palautumiseen tai urheilijaravitsemukseen. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan tutkimushankkeesta vuosittain säätiölle.

Lisäksi haettavana on 4 kpl yksivuotisia työskentelyapurahoja, joiden suuruus on 3 000 euroa.

Säätiön ja apurahansaajan välille ei muodostu työsuhdetta, joten apuraha ei myöskään anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahansaajan/työryhmän vastuuhenkilön on siis itse huolehdittava sekä omista että palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista.

Urheiluopistosäätiön hallituksen tekemän apurahapäätöksen jälkeen päätös rekisteröidään sähköiseen apurahajärjestelmään ja myönnetyt tutkimusapurahat julkaistaan Urheiluopistosäätiön kotisivuilla 15.12.2023.

Säätiö tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen yli 1000 euron suuruisista henkilökohtaisista apurahoista. Ilmoitus tehdään apurahan myöntämisvuotena. Lisätietoja saa kotikunnan verotoimistosta http://www.vero.fi.

Eduskunta hyväksyi 11.11.2008 tutkimusapurahansaajien sosiaaliturvaa parantavat lakimuutokset. Apurahansaajat pääsevät maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Apurahansaajat pääsevät myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturmavakuutus toteutetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Apurahansaajan eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA. Apurahansaajan velvollisuutena on selvittää täyttyvätkö eläkevakuutuksen ehdot ja sopia vakuuttamisesta MELAn kanssa, osalle apurahansaajista eläkevakuutus on pakollinen. Lisätietoja http://www.mela.fi.

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja FM Jukka Hako, puh. +358 50 465 0399 tai sähköpostitse [email protected] tai [email protected] puh. +358 50 592 0022. Lisätietoja www.urheiluopistosaatio.fi

Urheiluapurahat vuodeksi 2024

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää urheiluapurahoja sekä yksittäisille urheilijoille että liitoille ja seuroille sekä muille yhteisöille kotimaassa tapahtuvaan valmennukseen ja harjoitteluun.

Vuoden 2024 aikana käytettäväksi tarkoitettujen urheiluapurahojen hakuaika on 1.‒30.09.2023 sähköisen.

Urheiluapurahat on tarkoitettu y-tunnuksen omaaville rekisteröidyille yhdistyksille ja yksittäisille urheilijoille. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä kotimaassa.

Säätiö omistaa Lahden Nastolassa sijaitsevan Liikuntakeskus Pajulahden, joka tarjoaa korkeatasoiset puitteet liikkumiselle ja valmentautumiselle.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Urheiluopistosäätiö käyttää sähköistä apurahajärjestelmää. Linkki järjestelmään ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.urheiluopistosaatio.fi. Lisätietoja Urheiluopistosäätiön toimistosta p. +358 50 592 0022.

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Urheiluopistosäätiön hallituksen tekemän päätöksen jälkeen päätös rekisteröidään sähköiseen apurahajärjestelmään, lähetetään järjestelmästä hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt urheiluapurahat julkaistaan säätiön kotisivuilla 15.12.2023.

Mikäli apurahaa saaneen urheilijan tai urheilujärjestön todetaan rikkoneen voimassa olevia urheilun antidopingsäännöstöjä tai muita urheilun eettisiä säännöstöjä, on säätiöllä oikeus keskeyttää apurahan maksatus välittömästi.

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja FM Jukka Hako, puh. +358 50 465 0399 tai sähköpostitse [email protected]  tai [email protected].