Vastuullinen Pajulahti

Päätehtävämme on edistää ihmisten hyvinvointia. Vaalimme yhdenvertaisuutta ja ympärillä olevan luonnon monimuotoisuutta sekä yhteisömme elinvoimaisuutta.

Tavoitteena Suomen yhdenvertaisin urheiluopisto

Tämä on meidän vastuullisuuslupauksemme.

Meidän mielestämme liikunta ja urheilu kuuluvat kaikille. Siksi kutsumme sinut Pajulahteeni juuri sellaisena kuin olet. Meille kaikki ovat yhdenvertaisia – yhä arvokkaita ja yhtä oikeutettuja nauttimaan itsestään, liikkumisesta, luonnosta sekä innostavasta yhdessäolosta. Suomen yhdenvertaisimpana urheiluopistona olemme panostaneet muun muassa esteettömyyteen ja erilaisten rajoitusten huomioimiseen.

Kesällä 2021 aloitimme vastuullisuustyömme systemaattisen kehittämisen ja loimme itsellemme oman vastuullisuusohjelman kuunnellen kaikkia tärkeitä sidosryhmiämme. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan meille tärkeisiin vastuullisuusteemoihin ja osallistumaan vastuullisuusohjelmamme toteuttamiseen.

Ryhmä naisia ja miehiä on ringissä kaikilla kädet päällekäin keskelle kohotettuna.

Pajulahden vastuullisuusohjelma

Pajulahden vastuullisuusteemat

Yhdenvertainen yhteisö

Meille on tärkeintä, että kaikki kokevat voivansa tulla meille sellaisena kuin ovat.

Yhdenvertaisuus toteutuu Pajulahdessa monella eri tapaa, mutta olemme muuan muassa Suomen ainoa virallinen paralympiakeskus. Pajulahdessa on pitkään tehty työtä yhdenvertaisten ja esteettömien liikuntapaikkojen ja mahdollisuuksien luomiseksi. Kaikki uudet rakennukset Pajulahdessa rakennetaan esteettömiksi ja parannamme vanhojen rakennusten ominaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

Näin edistämme yhdenvertaisuutta

 • Vuosittain omistajamme tukee urheilua ja liikuntaa 500.000 euron arvosta. Tästä 20.000 euroa ohjataan vähävaraisten perheiden liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Painotamme toiminnassamme lasten ja nuorten leiritoimintaa sekä tuettujen lomien piirissä olevia perheitä ja yhteisöjä.​
 • Olemme aktiivinen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennusjärjestäjä.​
 • Olemme sitoutuneet edistämään urheiluliikkeen Reilun Pelin tavoitteita.​
 • Olemme Suomen ainoa virallinen Paralympic Training Center –valmennuskeskus.​
 • Järjestämme vuosittain paratapahtumia edistääksemme yhdenvertaisuuden toteutumista urheilussa. ​
 • Tuemme Nuorten Pararyhmän toimintaa.​
 • Edistämme vammaisurheilijan ja –liikkujan polkua omalla ammattitaidollamme sekä laajalla välineistöllämme.​
 • Pyrimme edistämään toimitilojemme ja palveluiden esteettömyyttä parhaalla mahdollisella tavalla joka päivä.

Hyvinvoiva ihminen on kaiken ytimessä

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa palveluita, jotka auttavat muita voimaan paremmin.

Erityisosaamisemme on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Meillä vierailee vuosittain lähes 500.000 ihmistä valmennuksessa ja koulutuksessa voidakseen paremmin sekä fyysisesti että henkisesti. Tämän lisäksi koulutamme tutkintoon tähtäävien koulutusohjelmien kautta tulevaisuuden hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisia, jotka vaikuttavat omalla tekemisellään koko yhteiskuntamme hyvinvointiin.

Meille vierailijoiden terveys ja turvallisuus on erityisen tärkeätä. Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaidemme ja henkilöstömme fyysiseen turvallisuuteen niin harjoituksissa, valmennuksissa kuin järjestämissämme tapahtumissa.

Henkilöstömme hyvinvointi ja ammattitaito ovat toimintamme keskiössä. Kehittämällä omaa osaamistamme yhdessä kokonaisvaltaisen asiakaspalvelukokemuksen kanssa varmistamme, että asiakkaamme, opiskelijamme ja vieraamme saavat parhaan mahdollisen iloisen ja asiantuntevan palvelun meidän kanssa toimiessaan.

Näin edistämme hyvinvointia

 • Meidän liikunnan ja hyvinvoinnin valmennusta saa vuosittain yli 200.000 henkilöä
 • Uskomme, että voimme tehdä asiat aina paremmin. Mittaammekin asiakastyytyväisyyttä, jotta voimme kehittyä
 • Meillä opiskelee liikunnan ja hyvinvoinnin ammattilaiseksi 250 opiskelijaa vuosittain
 • Ruokatuotteemme nojautuu lähialueella tuotettuihin raaka-aineisiin sekä terveelliseen ruokavalioon. Palvelemme päivittäin jopa 1.000 ravintola-asiakasta. Ravintoloitsijamme on yhteiskunnallinen toimija Suomen Kansanterveysyhdistyksen ry. omistama – Kanresta
 • Tuemme henkilöstön ammatillista kehitystä vuosittain stipendein, jotka lahjoittaa yhteistyökumppanimme Kanresta
 • Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista tarjoamalla liikuntakeskuksemme tiloja ilman veloitusta
 • Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden tehdä työn heille sopivana tapana, joko toimipisteessä tai etänä
 • Henkilöstön oma Pajuklubi toteuttaa yhteisiä tilaisuuksia
 • Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia aktiivisesti mittaamalla työtyytyväisyyttä

Luonnon monimuotoisuus

Pajulahden sijainti keskellä kauneinta Suomen luontoa puhtaiden järvivesien äärellä velvoittaa meitä.

Pajulahti sijaitsee keskellä kauneinta Suomen luontoa puhtaiden järvivesien äärellä. Se velvoittaa meitä pitämään huolta ympäröivästä luonnosta kestävästi. Omistamme ympärillä olevaa metsää 111 ha ja toteutamme luonnon monimuotoisuuden turvaavaa metsänhoitoa.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme meitä ympäröivän luonnon mahdollisimman hyvin. Erityisesti kiinnitämme huomiota kiinteistöjemme käyttämään energiaan ja niiden energiatehokkuuteen. Lisäämme aktiivisesti energian omavaraisuutta tukeutumalla ympäristöystävälliseen maalämpöön sekä aurinkovoimaan.

Päivittäin toimimme useiden yksilöiden ja yhteisöjen kanssa luonnon läheisyydessä ja osaltamme vaikutamme luontosuhteen muodostumiseen. Tämä edesauttaa ihmisten luonnon merkityksen ymmärrystä ja yhteiskunnan ympäristövaikutusten minimointia. Viestimme aktiivisesti teoista, joiden avulla vierailijat voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiimme.

Näin edistämme luonnon monimuotoisuutta

 • Käyttämämme energia on 100% fossiilivapaata.
 • Olemme lisänneen energian omavaraisuutta siirtymällä maalämmön hyödyntämiseen useassa kiinteistössä.
 • Olemme kirjanneet ympäristölupauksen sekä muotoilleet Pajulahden ympäristöpolitiikan. Meille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuonna 2022.
 • Omistamme 111 ha metsää, jossa toteutetaan luonnon monimuotoisuuden varmistamaa kestävää metsänhoitoa. Omistamamme metsä toimii hiilinieluna joka sitoo yli 500.000 hiilidioksidia (co2) vuodessa.
 • Paalaamme kaiken pahvijätteen, jotta pahvijätekuorma olisi mahdollisimman pieni.
 • Investoimme biojätteen vähentämiseen liittyviin menetelmiin vuonna 2021.
 • Toteutimme muovinkeräyskampanjan vuonna 2021 Lassila Tikanoja kanssa.
 • Tarjoamme täytettävät juomapullot kansainvälisissä tapahtumissa vähentääksemme vesipulloista tapahtuvaa kuormitusta.
 • Muutimme kaiken valaistuksen LED-tekniikkaan vuonna 2021.
 • Tarjoamme sähköautojen latausmahdollisuuden (jo vuodesta 2019).
 • Olemme Ilmastokumppani. Katso tältä sivulta, millaisiin tekoihin sitouduimme Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuuden myötä.
 • Osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen Pajulahdelle myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki vuonna 2023.

Alueellinen elinvoima

Paikallisen yhteisön ja hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeää. Yhdessä olemme vahvempia!

Toimimme Etelä-Suomessa Lahden Nastolassa puhtaiden vesistöjen ja luonnon keskellä. Olemme alueellisesti merkittävä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin toimija. Työllistämme vakituisesti noin 100 henkilöä sekä lisäksi osa-työllistämme alueen liikunnan ammattilaisia yli 400 henkilöä vuodessa.

Koulutamme liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin valmentajia, joilla on positiivinen vaikutus alueen osaajien tukemisessa ja palveluiden kehityksessä. Pyrimme aktiivisesti edistämään alueellista hyvinvointia kiinnittämällä hankinnoissa huomiota lähialueen tukemiseen. Edistämme alueen tunnettuutta liikunta- ja matkailukohteena.

Yhdenvertaisuus toteutuu Pajulahdessa monella eri tapaa, olemme muuan muassa Suomen ainoa virallinen paralympiakeskus. Pajulahdessa on pitkään tehty työtä yhdenvertaisten ja esteettömien liikuntapaikkojen ja mahdollisuuksien luomiseksi. Kaikki uudet rakennukset Pajulahdessa rakennetaan esteettömiksi ja parannamme vanhojen rakennusten ominaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

Näin edistämme alueellista elinvoimaa

 • Olemme muotoilleet yhtiön yhteisen hankintapolitiikan, jossa korostuu palveluiden ja materiaalin kestävä hankinta sekä hankintojen keskittäminen mahdollisuuksien mukaan lähialueelle
 • Koulutamme liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin ammattilaisia mm. paikallisen elinkeinoelämän palveluiden kehityksen tueksi
 • Ruokatuotteessa korostamme lähialueen raaka-aineiden hankintaa
 • Järjestämme useita tapahtumia, joka edistää alueen tunnettuutta liikunta-, urheilu- ja matkailukohteena
 • Omistamme lähialueen metsää 70ha ja huolehdimme sen kestävästä metsänhoidosta

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Pajulahden kallioseinämä on Salpausselkä Geopark -kohde

Ravintolan 2 miljardia vuotta vanha kallioseinämä on valittu Salpausselkä Geopark -kohteeksi. Lähes kaksi miljardia vuotta sitten nykyisen eteläisen Suomen alueelle kohosi mannerlaattojen törmäyksen seurauksena Alppien kaltainen Svekofennidien vuoristo. Alueemme kalliot, kuten tämä kahvilan seinämä, ovat jäänteitä tuon muinaisen vuorijonon alimmista osista. Näkyvillä oleva kallio koostuu pääosin tummasta kiilleliuskeesta ja vaaleista, paikoin punertavista graniittisuonista.

Alueellamme on paljon geologisesti merkittäviä ja mielenkiintoisia paikkoja, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Olemmekin UNESCO Global Geopark -kohde eli mukana Unescon / UNESCO:n maailmanlaajuisessa geologisesti arvokkaiden alueiden verkostossa.

Pajulahden ravintolassa kokki tarjoilee pyörätuolissa istuvalle naiselle kakkupalaa toisen naisen hymyillessä vieressä.

Pajulahdelle on myönnetty Ekokompassi

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on myönnetty Liikuntakeskus Pajulahdelle helmikuussa 2022. Pajulahden toiminta ja tulevat kehitystoimet täyttävät ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

Järjestelmän omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. Kaikella yritystoiminnalla on vaikutuksia ympäristöön, minkä vuoksi yrityksen ympäristövastuu on keskeinen osa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

Vastuullista kotimaan matkailua Pajulahdessa

Visit Finland on myöntänyt Liikuntakeskus Pajulahdelle Sustainable Travel Finland -merkin osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. STF-merkki on Business Finlandin omistama, Visit Finlandin hallinnoima kansallisen kestävän matkailun ohjelma, joka ottaa huomioon ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.

Kanrestan toiminta tukee kansanterveyttä

Kanrestan liiketoiminta koostuu yli 30 yksiköllisestä ravintolasta seitsemällä eri paikkakunnalla. Kanrestalla on jo pitkään ollut Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä ja Kanresta jakaakin osinkonsa omistajansa Suomen Kansanterveysyhdistyksen Suomen Terveydelle -keräykseen.  

Näin työmme tuomilla varoilla tuetaan tutkimusta, koulutusta, tiedonvälittämistä, vaikuttamis- ja kehittämistyötä, jotta meillä on tulevaisuudessa maailman tervein kansa ja onnellisimmat ihmiset.

Tytär istuu hymyillen äidin sylissä Pajulahden rantanurmella Iso-Kukkasen äärellä.