Seikkailupuistoliput ennakkoon edullisemmin! Osta tästä. 

Vastuullista kotimaan matkailua Pajulahdessa

15.9.2023 | Uutiset

Pajunpesä-laavulla kokki kohentaa nuotion tulta ja kaksi naista, mies ja lapsi istuskelevat hymyileväisinä.

Sustainable Travel Finland -merkki myönnetty Pajulahdelle

Visit Finland on myöntänyt Liikuntakeskus Pajulahdelle Sustainable Travel Finland -merkin osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. STF-merkki on Business Finlandin omistama, Visit Finlandin hallinnoima kansallisen kestävän matkailun ohjelma, joka ottaa huomioon ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.

”Vastuullisuus on käytännön tekoja. Ympäristötekojen lisäksi kestävä matkailu ottaa huomioon sosiokulttuurisen hyvinvoinnin, joka näkyy mm. paikallisen kulttuurin kunnioittamisena, esteettöminä palveluina ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisena. Pajulahdessa yhdenvertaisuus on huomioitu poikkeuksellisen hienosti ja se on esimerkiksi Suomen Paralympiakomitean virallinen valmennuskeskus.” kertoo vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Taustaa Pajulahden vastuullisuudesta

Liikuntakeskus Pajulahden ytimessä on hyvinvoiva ihminen. Haluamme olla suomen yhdenvertaisin urheiluopisto, ja keskeisin arvo onkin, että liikunta ja urheilu kuuluvat kaikille. Tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja henkilöstön hyvinvointia. Tuemme ja osoitamme yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme ja huomioimme ympärillä olevan luonnon ja yhteisön elinvoimaisuuden. Tämä on Pajulahden vastuullisuuslupaus.

Liikuntakeskus Pajulahdessa on tahtotila kehittää kestävää matkailua ja tehdä vastuullista liiketoimintaa. Asiakkaat ovat myös yhä tietoisempia ja odottavat matkailijoilta vastuullisuutta. Uskomme, että vastuullisuudesta huolehtiminen on liiketoiminnan perusedellytyksiä sen jatkumiselle. Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään, on kehityksen oltava kestävää.  Pajulahti sai Ekokompassi-sertifikaatin vuonna 2020, ja koko talon vastuullisuusohjelma ja -suunnitelma valmistui keväällä 2022.

Vastuullisuusohjelmassa tärkeintä on sen jatkuvuus ennen kaikkea käytännön tekoina.  Pajulahdessa tullaan tekemään toimenpiteitä kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Kehittämissuunnitelmassa on mm. asiakaspalautejärjestelmän uusiminen, alueen siisteyteen panostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja oman henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen.

Pajulahdelle myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki

Sustainable Travel Finland -merkki on matkailutoimialan yrityksille ja alueille myönnettävä tavaramerkki, joka viestii kestävän kehityksen mukaisen matkailun yrityskohtaisesta tai alueellisesta huomioimisesta ja toimenpiteiden toimittamisesta. Kestävän matkailun kehittäminen on jatkuva prosessi ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahden vuoden välein STF-merkkiä uusittaessa.