YLÄKOULULEIRITYS

Liikuntakeskus Pajulahti käynnisti syksyllä 2016 yläkoululeirit 7.-9. -luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Kokemukset nuoren urheilijan polkua tukevasta leirityksestä olivat positiivisia. Leiritysohjelma laajenee kaudelle 2017-2018.

Valmennus toteutetaan yhdessä Päijät- Hämeen Urheiluakatemian (PHUra) sekä lajiliittojen ja yhteistyöseurojen kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on nuorten huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen fiksu tehostaminen, urheilijaksi kasvun tukeminen sekä vinkit menestyksekkääseen opiskelun ja urheilun yhdistämiseen.

Liikuntakeskus Pajulahti tarjoaa erinomaiset olosuhteet päivittäiselle harjoittelulle, ammattivalmennusta, hyvät valmennuksen tukipalvelut sekä monipuolista tukea opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys

Yläkoululeiritys on valtakunnallista toimintaa, jota koordinoi Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma. Alueellisesti Urheiluakatemiat ja Valmennuskeskukset (Urheiluopistot) vastaavat yläkoululeiritysten toteuttamisesta. Yläkoululeiritys on osa Urheilijan polkua. Leirityksessä urheiluopisto tarjoaa nuorille urheilijoille leiritysprojektin, jonka tarkoitus on antaa eväitä arkeen leirien välisenä aikana ja urheilijan polulle yläkoulun jälkeiseen matkaan.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Tavoitteena on rakentaa urheilijan kannalta toimiva arki, jossa nousujohteisesti toteutuu määrällisesti ja laadullisesti riittävä harjoittelu, ravinto ja lepo yhdistettynä koulunkäyntiin ja muihin arkielämän toimiin.

Taloudellinen tuki

Urheiluopistosäätiö tukee vähävaraisten nuorten liikuntaharrastusta. Säätiö omistaa Liikuntakeskus Pajulahden. Tuki kohdistetaan Pajulahden yhteistyökumppaneille, valmennusleiritettäville seuroille ja lajiliitoille, joilla on mahdollisuus esittää tuen saajiksi Pajulahden valmennusleireillä harjoittelevia, kohderyhmään sopivia nuoria. Tavoitteena on tukea niiden nuorten urheilijoiden liikuntaharrastusta, jotka perheen taloudellisten syiden vuoksi jäisivät leiritysten ulkopuolelle sekä luoda tasapuolisia mahdollisuuksia valmentautumiseen. Tuki voidaan myöntää max. yhdelle leirille / kalenterivuosi. Tuen määrä on max. 65 €/vrk. Tukea on mahdollista hakea yläkoululeiritykseen. Lisätietoa täältä!

Videomaistiaisia Pajulahden yläkoululeirityksestä löytyy täältä

Materiaalia yläkoululeirityksestä näkyy myös Pajulahden Facebookissa Liikuntakeskus Pajulahti ja Instagram-tilillä pajulahti1929